Zmiany w Zarządzie Habitat for Humanity Poland

Zmiany w Zarządzie Habitat for Humanity Poland

 

Rada Fundacji Habitat for Humanity Poland informuje, iż z dniem 4 lutego 2022 r. Magdalena Ruszkowska–Cieślak, pełniąca funkcję prezeski (dyrektorki krajowej) zarządu, kończy współpracę z Fundacją Habitat for Humanity Poland. Obowiązki prezesa (tymczasowego dyrektora generalnego) Fundacji Habitat for Humanity Poland obejmuje z dniem 5 lutego br. Jakub Piasecki, dotychczasowy członek zarządu Fundacji.

Jakub Piasecki jest związany z Habitatem od 10 lat. Pracował jako Dyrektor Finansowy Habitatu w Wielkiej Brytanii, a przez ostatnie 3 lata był odpowiedzialny za wparcie zarzadzania finansami organizacji Habitatu w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zanim dołączył do Habitatu, pracował w organizacjach pozarządowych przeciwdziałających bezdomności w Wielkiej Brytanii.

Rada Habitat for Humanity Poland pragnie podziękować Magdalenie Ruszkowskiej- Cieślak za 10 lat współpracy i za wkład w rozwój Habitat for Humanity Poland. Jednocześnie informujemy, że zmiany te nie mają wpływu na bieżącą działalność Fundacji. Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w Habitat for Humanity Poland znajdą Państwo na stronie habitat.pl/zespol.

The Supervisory Council of Habitat for Humanity Poland Foundation informs that as of February 4th, 2022 Magdalena Ruszkowska-Cieślak, acting as the Chairperson (National Director) of the Management Board, will cease her cooperation with the HFH Poland. The duties of the Chairperson of the Foundation (Interim National Director) of Habitat for Humanity Poland will be performed as of February 5th by Mr. Jakub Piasecki, until now a Member of the Management Board of the Foundation.

Jakub Piasecki has worked with Habitat for the last 10 years. He was the Finance Director of Habitat Great Britain and for the last 3 years he was responsible for supporting financial management of Habitat’s offices in the Middle East and Africa regions. Before joining Habitat he worked for several homelessness organizations in the UK.

The Supervisory Council of Habitat for Humanity Poland wishes to thank Ms. Magdalena Ruszkowska-Cieślak for 10 years of cooperation and contribution to HFH Poland. Please be informed that these changes do not affect current activities of the Foundation. Contact to persons responsible for particular areas within Habitat for Humanity Poland can be found on habitat.pl/zespol.