Remont Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbicach

Od kwietnia 2017 roku wspieramy remont Rodzinnego Domu Dziecka, który jest prowadzony przez panią Maciejkę i pana Jerzego w Wierzbicach (k. Wrocławia). Celem projektu jest dostosowanie domu i jego otoczenia do potrzeb czworga niepełnosprawnych dzieci, z których dwoje porusza się na wózkach.

Komu pomagamy? (o rodzinie pani Maciejki i pana Jerzego)

Pani Maciejka i pan Jerzy mieszkają w Wierzbicach (k. Wrocławia). Z wykształcenia są artystami plastykami. Pani Maciejka oprócz tworzenia dzieł sztuki wiele lat temu podjęła się roli terapeuty w ośrodku dla dzieci specjalnej troski. W ten sposób poznała Dawida, z którym nawiązała szczególną więź. Razem z panem Jerzym po odchowaniu dwójki swoich biologicznych dzieci postanowiła zaadoptować Dawida, a później kolejne troje dzieci o szczególnych trudnościach rozwojowych – Łukasza, Paulinę i Patrycję. Dwoje z nich z powodu czterokończynowego porażenia dziecięcego porusza się na wózkach.  I w ten sposób powstał Rodzinny Dom Dziecka w Wierzbicach.

Co trzeba zrobić? (o sytuacji mieszkaniowej rodziny)

Początkowo cała rodzina mieszkała w starym domu, który częściowo własnymi siłami przystosowali do potrzeb dzieci, jednak noszenie dzieci na piętro stało się zbyt trudne dla ojca rodziny.  W trakcie poszukiwania rozwiązania dla tego problemu pojawił się sponsor, który przekazał na cele mieszkalne parterowy barak sprowadzony z Holandii. Przy pomocy wielu osób dobrej woli barak został zaadaptowany na dom i w tej chwili służy jako mieszkanie dla dzieci z aneksem mieszkalnym dla opiekunów, pomimo braków w wykończeniu budynku. Zakończenie remontu jest ważne ze względów wychowawczych, ponieważ łatwiej będzie dzieciom utrzymywać porządek i uczyć się samodzielności w codziennym życiu. Oprócz zakończenia prac wewnątrz domu dzieci, niezbędne jest zlikwidowanie barier komunikacyjnych w obejściu – ułożenie chodników dla wózków inwalidzkich, jak również zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ogrodzenie posesji.

Jak pomagamy? (o projekcie remontowym)

Z myślą o samodzielności dzieci pani Maciejka i pan Jerzy przeznaczają wszystkie swoje środki na ich leczenie i rehabilitację. Wobec tego potrzebują wsparcia w pracach remontowych, tak by móc zapewnić dzieciom dobre warunki mieszkaniowe.

Pomagamy w remoncie Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbicach, prowadząc rozmaite prace:

  • prace wykończeniowe w nowym domu,
  • prace na zewnątrz mające na celu dostosowanie otoczenia do ograniczeń osób z niepełnosprawnościami (np. budowa chodnika, tak by można było wjechać do ogrodu na wózku inwalidzkim).

Prace odbywają się pod nadzorem naszych budowlańców, a biorą w nich udział nasi wolontariusze z kraju i z zagranicy:

  • Do czerwca 2017 roku zorganizowaliśmy 3 jednodniowe akcje wolontariatu pracowniczego. Wzięło w nich udział 48 osób – pracowników wrocławskiego biura Credit Suisse.
  • W czerwcu przez tydzień pomagała nam grupa 9 wolontariuszy z USA. Przyjechali do nas w ramach programu Thrivent Builds, który jest efektem partnerstwa między Habitat for Humanity International a amerykańską firmą Thrivent Financial.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
od kwietnia 2017 r.

Lokalizacja:
Wierzbice (k. Wrocławia)

Kontakt:
Adam Król
akrol@habitat.pl

Related