Przebudowa dla Fundacji „Dom Nadziei”

 

Od wiosny 2019 roku przystosowujemy budynki dawnej szkoły w Gliwicach do potrzeb ośrodka i poradni dla uzależnionej młodzieży. Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych dla 30 podopiecznych Fundacji „Dom Nadziei” z Bytomia. Fundacja „Dom Nadziei” od prawie 25 lat pomaga młodym osobom uzależnionym od narkotyków lub alkoholu, często ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi lub w trudnej sytuacji rodzinnej.

W sezonie budowlanym współuczestniczymy w pracach remontowych na terenie budynków w Łabędach. W działania angażowani są wolontariusze w ramach wolontariatu pracowniczego lub programu wolontariatu międzynarodowego Global Village. Dodatkowo pozyskujemy darowizny rzeczowe. Pomagamy też częściowo pokryć pozostałe koszty remontu – udzieliliśmy Fundacji „Dom Nadziei” nieoprocentowanej pożyczki.