Światowy Dzień Mieszkalnictwa 2017: „Mieszkanie potrzebne od zaraz”

W poniedziałek 2 października rozpoczynamy prace remontowe mające na celu utworzenie sześciu mieszkań interwencyjnych w Warszawie. Mieszkania zostaną uruchomione jeszcze w tym roku i będą przeznaczone dla podopiecznych Centrum Praw Kobiet: kobiet i dzieci, które uciekają przed przemocą domową i pilnie potrzebują schronienia. Początek projektu ma miejsce w Światowy Dzień Mieszkalnictwa, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Mieszkanie potrzebne od zaraz”.

Światowy Dzień Mieszkalnictwa został ustanowiony przez ONZ jako zachęta do refleksji nad prawem do godnego mieszkania. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: „Mieszkanie potrzebne od zaraz”. Hasło to zostało wybrane, by podkreślić, że w wielu przypadkach wsparcie mieszkaniowe powinno być udzielane bezzwłocznie, na przykład w formule mieszkań interwencyjnych. Światowy Dzień Mieszkalnictwa zbiega się w tym roku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy.

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland„W całej różnorodności rozwiązań mieszkaniowych – od własności lokalu po najem, o których obecnie słyszymy przy okazji realizacji poszczególnych komponentów Narodowego Programu Mieszkaniowego, ważne miejsce powinno mieć także tworzenie mieszkań ze wsparciem. To takie formy zamieszkania, gdzie usługa bezpiecznego, okresowego zamieszkania jest świadczona wraz ze specjalistycznym wsparciem dopasowanym do potrzeb. Tego typu lokali bardzo brakuje w gminach, szczególnie poza największymi metropoliami, a jednocześnie są one czasami bardzo potrzebne w trybie pilnym, tak jak na przykład w przypadku ofiar przemocy domowej. Jeśli nie ma infrastruktury zapewniającej godne i bezpieczne schronienie, to ofiary przemocy domowej muszą czasem wybierać między bezdomnością, a narażeniem życia lub zdrowia. W niektórych sytuacjach nie ma czasu na składanie wniosku i oczekiwanie latami na lokal z zasobu miejskiego”.

W Warszawie obchody Światowego Dnia Mieszkalnictwa zbiegają się z pierwszymi pracami remontowymi w dawnym lokalu biurowym, adaptowanym na zespół sześciu mieszkań interwencyjnych, przeznaczonych dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową, które prowadzić będzie Centrum Praw Kobiet. Aby oddać mieszkania do użytku jeszcze w tym roku, koordynujemy prace remontowe i angażujemy do nich grupy wolontariuszy. Remont rozpoczyna się w poniedziałek 2 października ze wsparciem ponad 30 ochotników z USA – przyjechali do Polski w ramach programu wolontariatu międzynarodowego Habitat for Humanity i będą pomagać w pracach remontowych przez cały tydzień.

Mieszkania interwencyjne będą funkcjonować w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który Centrum Praw Kobiet uruchomiło w 2008 roku. Jako część Ośrodka zapewnią więcej niż dach nad głową – ich mieszkanki otrzymają także specjalistyczne wsparcie. Będzie to, między innymi, pomoc psychologiczna, ukierunkowana na ich wzmocnienie i odzyskanie poczucia własnej wartości, godności oraz równowagi psychicznej. Mieszkanki będą też mogły korzystać z doradztwa pracowników socjalnych, co będzie sprzyjało ich aktywizacji zawodowej.

Urszula Nowakowska, Dyrektorka Centrum Praw Kobiet: „Specjalistyczne placówki oferujące interwencyjnie bezpieczne schronienie dla kobiet doświadczających przemocy i ich dzieci są bardzo potrzebne. Nie tylko zapewniają dach nad głową w sytuacji kryzysowej i fachową pomoc ale ułatwiają podjęcie decyzji o uwolnieniu się z krzywdzącego związku, a nierzadko wręcz ratują życie. W Polsce takich miejsc brakuje i daleko nam w tym względzie do standardów wyznaczonych przez Radę Europy. Musimy jednak pamiętać, że te swoiste „mieszkania interwencyjne”, są jednak co do zasady tymczasowe i nie rozwiązują problemu. W takim kraju jak Polska  gdzie sprawy sądowe nierzadko ciągną się latami, a organy ścigania nie wykorzystują istniejących możliwości prawnych separacji sprawcy od ofiary, a czas oczekiwania na mieszkania socjalne i komunalne trwa również wiele lat potrzebne są mieszkania przejściowe. Pozwolą one bezpiecznie i przy wsparciu organizacji pomocowej czekać na własny kąt bez zagrożenia, że jeśli wynajmę pokój lub mieszkanie na wolnym rynku, to wypadnę z kolejki. Dlatego też opowiadam się za takim rozwiązaniem, które zapewniałoby pokrzywdzonym kobietom po pobycie w mieszkaniu interwencyjnym uzyskania  mieszkania treningowe, żeby kontynuować pracę terapeutyczną i aktywizację zawodową, która zaczęły w ośrodku”.

Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland„Warto podkreślić, iż mieszkania treningowe są potrzebne nie tylko dla ofiar przemocy, ale dla innych grup też. W zeszłym roku utworzyliśmy zespół samodzielnych kawalerek dla wychowanków pieczy zastępczej, a obecnie planujemy tworzyć kolejne, bo zapotrzebowanie jest ogromne (w Polsce w pieczy zastępczej i ośrodkach resocjalizacji przebywa ponad 80 tysięcy dzieci i młodzieży, po opuszczeniu placówek są oni bezpośrednio zagrożeni bezdomnością – raport NIK 2015)”.

 

Related