WUF11

 

Habitat For Humanity Poland na 11 Światowym Forum Miejskim (WUF11) w Katowicach – 26-30 czerwca 2022.

 

Światowe Forum Miejskie to najważniejsze na świecie cykliczne wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 26–30 czerwca 2022 roku.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości. Jest ono zachętą do dyskusji o najnowszych trendach, które zmieniają miasta, ale także do podkreślenie dążenia do nieustannej gotowości miast na nieprzewidziane sytuacje, np. pandemie. Na konferencji poszukiwane będą konkretne rozwiązania zmieniające miasta na bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Organizatorami 11. sesji wydarzenia są UN-Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – agenda ONZ), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice. Na WUF11 obecni będą przedstawiciele państw i samorządów z całego świata, naukowcy, ludzie biznesu, przywódcy społeczności lokalnych, urbaniści, mieszkańcy miast oraz różne organizacje pozarządowe, w tym Habitat for Humanity i oczywiście Habitat for Humanity Poland jako część tej dużej międzynarodowej fundacji. Pawilon naszej międzynarodowej fundacji będzie znajdował się w samym centrum Hali 2.1 (Urban Expo), gdzie spotkać będzie można również pracowników Habitat for Humanity Poland.

 

 

Podczas WUF11 będą miały miejsce cztery wydarzenia, w których bierze udział Habitat for Humanity Poland:

  1. People-led solutions to the housing crisis in Central, Eastern and Southeastern Europe, wydarzenie, które poświęcone będzie kryzysowi związanemu z przystępnością cenową mieszkań i zrównoważonym rozwojem. Podczas eventu zaprezentowane będą rozwiązania kryzysu mieszkaniowego oraz różne inicjatywy kreujące zrównoważoną przyszłość mieszkaniową skupione na człowieku. Wydarzenie odbędzie się 29 czerwca w godzinach 12:30- 14:00 w sali 119 (Multifunction Hall) . Uczestnikami spotkania będą organizacje tworzące rozwiązania, zapewniające odpowiednie warunki mieszkaniowe mieszkańców miast jak i bardziej sprawiedliwą ich przyszłość  – MOBA Housing SCE, IWO-Lim oraz Habitat for Humanity Poland reprezentowane przez Katarzynę Przybylską, Kierowniczkę ds. Rzecznictwa.
  2. Habitat for Humanity Poland zaprasza także na sesję poświęconą odbudowie obszarów dotkniętych wojną i klęskami żywiołowymi. Spotkanie Rebuilding communities and neighbourhoods after war and natural disasters odbędzie się 28 czerwca w godzinach 13:30-15:30 w Audytorium, uczestnikami będzie polskie Ministerstwo Funduszy Rozwoju i Polityki Regionalnej oraz Habitat for Humanity Poland reprezentowany przez Katarzynę Przybylską. Jakiego rodzaju infrastruktura społeczna jest niezbędna dla osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych? Jak zbudować w miastach kompleksowy system pomocy psychologicznej dla osób zmagających się z traumą wojenną? Jak zaangażować organizacje społeczne w odbudowę miast po wojnie? Spotkanie odpowie na te oraz wiele innych pytań wykorzystując świadectwa miast przeżywających kryzys wojenny.
  3. Podczas WUF11 odbędzie się także sesja szkoleniowa pt. Zagospodarowanie pustostanów: sposób na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego poprzez projektowanie sprzyjające włączeniu społecznemu. Spotkanie będzie składało się ze szkolenia na temat projektowania dostosowanego do potrzeb oraz części poświęconej projektowi Empty Spaces. Sesję treningową poprowadzi Mateusz Piegza w Pawilonie Polskim 28 czerwca w godzinach 10:45-12:15.
  4. W ramach kilkudniowej Ścieżki europejskiej poświęconej zrównoważonej urbanizacji Habitat for Humanity Poland poprowadzi sesję na temat dostępnego mieszkalnictwa. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca o godzinie 10:30, a prelegentką z ramienia Habitat for Humanity Poland będzie Katarzyna Przybylska (więcej: https://www.gov.pl/web/wuf11/sciezka-europejska-na-wuf11–nie-mozesz-tego-przegapic). W ramach hasła „Transformacja europejskich miast: dla lepszej Europy, dla lepszego świata” odbędzie się debata na temat dostępnego mieszkalnictwa, miasta zielonego, sprawiedliwego i włączającego oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Ramowy program Ścieżki europejskiej znajduje się tutaj: https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2022/05/WUF11_TEC_framework-program.pdf.

 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w 11. sesji
Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Link do rejestracji:
https://www.unevents.org/Home/Register