XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Konferencja z udziałem Macieja Kosiorka

 

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

 

W dniach 5-7 września 2023 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu: https://www.forum-ekonomiczne.pl. To była niezwykła okazja do dzielenia się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat kluczowych kwestii społecznych i ekonomicznych. Jednym z prelegentów na panelu “Wolontariat pracowniczy – jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i otoczenie” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego był reprezentant fundacji Habitat for Humanity Poland – Maciej Kosiorek, ReStore Senior Manager, który poruszył temat angażowania się w wolontariat pracowniczy. Podczas panelu omówiono kwestie m.in.:

 

  • Wpływ globalnego kryzysu ekonomicznego na polskie firmy i społeczeństwo, którego skutki wpływają zarówno na ograniczenie środków przeznaczanych na działania społeczne, jak i na efektywniejsze planowanie tych działań.
  • Jakie jest uzasadnienie prowadzenia wolontariatu pracowniczego w warunkach globalnego kryzysu?
  • W jakim zakresie wolontariat pracowniczy wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw zarówno w wymiarze ekonomicznym, personalnym i społecznym?
  • Czy w obecnych czasach nadal warto inwestować w ten typ wolontariatu? Jeśli tak – jakie formy są wiodące formy?
  • Znaczenie wolontariatu pracowniczego dla interesariuszy firm i środowiska lokalnego w którym prowadzą działalność.

 

Paneliści reprezentujący różne sektory doszli do wspólnych wniosków, potwierdzających ważną rolę, którą dla współczesnej gospodarki odgrywa wolontariat pracowniczy. Udział w wydarzeniu pracowników Fundacji Habitat Poland pozwolił na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz networking między różnymi partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi społecznymi uczestniczącymi w wydarzeniu oraz upowszechnieniu misji fundacji polegającej na tworzeniu takich standardów mieszkaniowych, aby jak najwięcej osób mogło żyć w godnych warunkach. Nawiązane zostały kontakty z przedstawicielami wszystkich sektorów, przede wszystkim z NIW, Korpusem Solidarności, jednostkami rządowymi, firmami i NGO biorącymi udział w Forum Ekonomicznym. Potwierdzone zostało, że głos fundacji się liczy, a dzięki poruszaniu tematu wolontariatu pracowniczego widzimy większe zainteresowanie ze strony sektora prywatnego.

 

Udział prelegentów z Habitat for Humanity Poland w konferencji sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach #NiW-CRSO-PROO.