Zapraszamy na Gdańskie Forum Mieszkalnictwa Społecznego (18.10.2017 r.)

Zapraszamy na Gdańskie Forum Mieszkalnictwa Społecznego, które odbędzie się 18 października 2017 r. Podczas Forum przedstawimy nasz program tworzenia mieszkań treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej.

Gdańskie Forum Mieszkalnictwa Społecznego to spotkanie praktyków i teoretyków z całej Polski, gdzie przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy prezentują swoje doświadczenia.

– Wszystkich łączy troska o mieszkalnictwo społeczne, niezwykle ważny element rozwoju zrównoważonego miasta, w którym pamięta się o osobach potrzebujących wsparcia. Forum jest doskonałą okazją nie tylko do prezentacji własnych osiągnięć, ale również wzajemnej inspiracji i wytyczania nowych trendów w obszarze łączącym wyzwania społeczne i inwestycyjne – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska.

W programie Forum znalazły się nie tylko wykłady o gdańskim programie polityki mieszkalnictwa społecznego, ale również wspólna debata reprezentantów Poznania, Łodzi, Szczecina, Warszawy, Lublina i Gdańska odnośnie stosowanych praktyk i rozwiązań.

Uczestnicy mogą wziąć również udział w  jednym spośród czterech zaproponowanych paneli dyskusyjnych: obszar miksu społecznego – seniorzy, juniorzy i inni, obszar niepełnosprawności, obszar dzieci i młodzieży, obszar bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego.

Udział jest bezpłatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji. Zapisy na stronie: http://www.gdansk.pl/redakcja/Rejestracja,a,88919

Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Fundacja Habitat for Humanity, Unia Metropolii Polskich

Zapraszamy!

Related