Publications

 

About housing situation in Poland (in Polish)

Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejących rozwiązań, 2020 r.

Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki, 2017 r.

Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, 2015 r.

Mieszkalnictwo w roku rodziny, 2013 r.

 

About energy poverty (in Polish and English)

Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych, 2016 r.

 

About Social Rental Agencies (in Polish)

Publications are available here.