Adaptacja budynku na schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Gliwicach

W 2017 roku wspieramy adaptację nieużywanego budynku biurowego na schronisko dla bezdomnych mężczyzn, które będzie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie. Celem projektu jest stworzenie pomieszczeń mieszkalnych dla 60 osób.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie pozyskało nieużywany budynek biurowy od PKP. Od lipca prowadzi w nim intensywne prace adaptacyjne, tak aby przekształcić go w schronisko dla 60 bezdomnych mężczyzn. Ważne, żeby zdążyć przed zimą – pierwsi mieszkańcy powinni wprowadzić się do budynku już z początkiem października.

Budynek adaptowany na schronisko (zdjęcie ze strony internetowej Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie)

Jak pomagamy?

Wspieramy projekt adaptacji budynku, organizując akcje z udziałem wolontariuszy. Pierwsza akcja – z udziałem wolontariuszy z USA – jest zaplanowana na wrzesień 2017 roku.

Zaangażowanie wolontariuszy w projekt ma pozwolić nie tylko przyspieszyć prace i obniżyć ich koszt, lecz także dać nową nadzieję osobom, które mają zamieszkać w schronisku – będą pomagać w pracach adaptacyjnych wspólnie z wolontariuszami.

Przebieg projektu na zdjęciach

1. Stan budynku w lipcu 2017 roku (zdjęcia ze strony internetowej Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie).

 

2. Prace z wolontariuszami Global Village z USA (11-15.09.2017 r.)

 

3. Prace z wolontariuszami z firmy Stanley Black & Decker (9-10.10.2017 r.)

 

4. Prace z wolontariuszami Global Village z USA (24-29.10.2017 r.)

 

5. Budowanie Mikołajkowe – otwarta akcja wolontariacka (5.12.2017 r.)

 

Komu pomagamy? (o Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta)

Latem 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z Towarzystwem im. Św. Brata Alberta (TPBA), które obecnie prowadzi ponad 60 schronisk dla osób bezdomnych w różnych miejscowościach w Polsce.  Misją TPBA jest pomaganie ludziom, którzy są zagrożeni marginalizacją, tak by mogli powrócić w pełni do społeczeństwa, znaleźć pracę i się rozwijać. Prowadzi schroniska inspirowane „Noclegownią”, która powstała w Krakowie przed II wojną światową z inicjatywy św. Brata Alberta, arystokraty, kapłana i artysty.

Szczególnie intensywnie współpracujemy z gliwickim kołem TPBA.

Pierwszy projekt zrealizowaliśmy wspólnie w Gliwicach – w ośrodku, na który składa się budynek główny i 5 pawilonów mieszkalnych dla 93 bezdomnych mężczyzn. Przyczyniliśmy się wtedy do pozyskania darowizny od  biura projektów FLUOR w Gliwicach, która została wykorzystana w całości do remontu elewacji budynku głównego.

Inne projekty zrealizowane w partnerstwie z kołem gliwickim TPBA to:

– remont noclegowni – w Gliwicach,

– adaptacja byłej szkoły na dom dla 75 starszych, chorych, bezdomnych mężczyzn – w Świętochłowicach,

– adaptacja byłego laboratorium SANEPID-u na schronisko dla 25 bezdomnych samotnych matek z dziećmi – w Siemianowicach Śląskich.

Więcej informacji o gliwickim kole TPBA można znaleźć na stronie: www.tpbagliwice.pl.

Polecamy też informacje o współpracy z wrocławskim kołem TPBA w 2017 roku w ramach projektu: Remont schroniska św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
od września 2017 r.

Miejsce projektu:
Gliwice

Kontakt:
Karolina Pawełek

kpawelek@habitat.pl