O Habitat Poland

 

Fundacja Habitat for Humanity Poland została założona w 1992 roku w Gliwicach przez Adama Króla. Ta data to nie tylko początek Habitatu w Polsce, ale także w Europie – wcześniej Habitat for Humanity nie działał na naszym kontynencie. Fundacja ma odziały w Warszawie oraz w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej. Naszym głównym celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej osób żyjących w trudnych warunkach. Jesteśmy częścią międzynarodowej sieci Habitat for Humanity założonej w Stanach Zjednoczonych.

 

Nasza misja:
Budujemy siłę, stabilność i niezależność poprzez pomoc mieszkaniową.

Nasza wizja:
Świat, w którym każdy człowiek ma godne miejsce do życia.

 

W Polsce działamy od ponad 30 lat i w tym czasie pomogliśmy ponad 10 tysiącom osób. Zajmujemy się zarówno remontowaniem mieszkań i domów dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, jak i prowadzeniem sklepu charytatywnego ReStore, zakwaterowaniem uchodźców, prowadzeniem programów wsparcia dla rodzin oraz rzecznictwem i systemowym zmienianiem sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

Od 2017 roku realizujemy Program Najmu Społecznego, który wspiera tych, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych. Nasz pilotaż przyczynił się do wprowadzenia w Polsce przepisów regulujących działanie Społecznych Agencji Najmu (SAN). Dzięki temu aktualnie w każdej gminie może powstać SAN zwiększający dostępność mieszkań. Nasza Fundacja prowadzi taką Społeczną Agencję Najmu w Dąbrowie Górniczej na Śląsku.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 5 lat z inicjatyw rzecznictwa publicznego skorzystało 690 tysięcy osób. W ramach odpowiedzi na kryzys ukraiński Habitat Poland wsparł ponad 36 tys. osób.

 

Pierwszy projekt Habitat Poland – budowa osiedla przy ul. Oriona w Gliwicach.

 

Potrzeba dachu nad głową stanowi podstawową ludzką potrzebę.

Tę kwestię poruszają liczne porozumienia międzynarodowe, uznawane przez Polskę. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ONZ w 1948 roku w art. 25 ust. 1 stwierdzono, że każdy człowiek ma prawo do takiego poziomu życia, który zapewnia zdrowie i dobrobyt jemu oraz jego rodzinie, włączywszy w to, między innymi, dach nad głową.

Prawo do pomocy mieszkaniowej jest w Polsce wartością konstytucyjną. Art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje władze publiczne, a więc rząd i władze samorządowe, do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a w szczególności do przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz wspierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania.

 

Problemy mieszkaniowe w Polsce

  • Mieszkań jest zbyt mało – na 1000 mieszkańców przypada 366 mieszkań i jest to najniższy wskaźnik w Europie.
  • Istnieje zapotrzebowanie na przynajmniej 500 tys. nowych mieszkań w przystępnych cenach, podczas gdy rocznie powstaje zaledwie 3,5 tys. mieszkań dla osób niezamożnych (np. komunalnych).
  • Mieszkania już istniejące często mają nieodpowiedni standard – 45% Polek i Polaków zajmuje mieszkania przeludnione, a 14% mieszka w lokalach niespełniających norm budowlanych, pozbawionych dostępu do łazienki czy bieżącej wody.
  • 46% młodych dorosłych (24-35 lata) mieszka z rodzicami.
  • Problemy mieszkaniowe w Polsce powodują szereg innych problemów – ludzie emigrują, odkładają decyzję o posiadaniu dzieci, nie są w stanie się usamodzielnić.

 

W 2023 roku Fundacja Habitat Poland wygrała pierwsze miejsce w konkursie S3KTOR na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie za pomoc osobom z Ukrainy w 2022 roku.

 


fot. Radek Zawadzki