Zobowiązanie do zapewniania bezpieczeństwa

 

Habitat for Humanity Poland nie toleruje wyzyskiwania seksualnego, nadużyć i molestowania. Nic nie jest ważniejsze niż dobro ludzi w społecznościach, w których pracujemy, naszych wolontariuszy i personelu.

 

Promowanie kultury „zabierania głosu”.

Zachęcamy pracowników i członków społeczności, w których pracujemy, do zgłaszania przypadków wyzyskiwania, nadużyć lub molestowania, w tym za pośrednictwem naszego poufnego systemu zgłaszania HEAL (Habitat Ethics and Accountability Line). Każdy pracownik, który dokonuje zgłoszenia lub jest świadkiem dostarczającym informacji związanych z takim zgłoszeniem, jest chroniony przed działaniami odwetowymi. Możemy zająć się naruszeniami i zaprzestać ochrony tylko wtedy, gdy wszyscy zobowiążemy się być częścią rozwiązania.

 

Ciągłe doskonalenie

Ciężko pracowaliśmy, aby udoskonalić nasze systemy zgłaszania incydentów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa. Mimo to wiemy, że musimy zachować czujność i nadal wzmacniać nasze programy szkoleniowe.

 

Nasze zaangażowanie

Nasze zaangażowanie w zapobieganie wyzyskiwaniu seksualnemu, nadużyciom i molestowaniu jest niezachwiane. Dla nas ochrona nie jest stanem końcowym, ale raczej ciągłym procesem — wiąże się z pokorą, gdy wciąż się doskonalimy, odwagą, gdy podnosimy głos, by chronić siebie i innych, oraz odpowiedzialnością, gdy utrzymujemy zaufanie społeczności gdzie pracujemy. Ludzie, do służenia których wzywa nas nasza misja, nasi wolontariusze, nasi pracownicy i nasi partnerzy, wszyscy muszą czuć się bezpiecznie, abyśmy naprawdę mogli razem budować świat, w którym każdy ma przyzwoite miejsce, które może nazwać domem.