Zespół

 

Zarząd

 

Magdalena Dul-Komosińska
Prezeska Zarządu Fundacji

Katarzyna Przybylska
Dyrektorka ds. Rzecznictwa
Członkini Zarządu Fundacji

Mateusz Zawada
Dyrektor ds. Finansowych i HR
Członek Zarządu Fundacji

Maciej Kosiorek
Dyrektor Fundraisingu
Członek Zarządu Fundacji

 

Anna Ruszecka
Asystentka Zarządu
aruszecka@habitat.pl

 

Prezeska Zarządu Fundacji

Magdalena Dul-Komosińska, ekspert w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych. Pełniła funkcję dyrektora, prezesa zarządu, członka organów zarządzających na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym w międzynarodowych NGOsach. Jej pasją jest zwiększanie skuteczności działania organizacji i efektywności w osiąganiu ich celów. Ma doświadczenie w budowaniu strategii, które prowadzą do sukcesu na nowych rynkach, czy w nowych obszarach działania. Wspiera powstawanie zespołów opartych na różnorodności, otwartych na odmienne perspektywy i skupionych na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Pracuje jako coach i mentor.

Safeguarding

Doradca ds. Zapewniania Bezpieczeństwa i Jakości Programów jest zaangażowany w zapewnienie dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa wszystkim osobom zaangażowanym w projekty Fundacji. Wdrażając rygorystyczne polityki i mocne protokoły, proaktywną ocenę ryzyka, ciągłą edukację i sesje szkoleniowe, monitorowanie i ulepszanie środków ochronnych oraz mechanizmy szybkiego reagowania, przyczynia się do budowania przez Habitat for Humanity środowiska, w którym każdy może rozwijać się bez doznawania krzywdy.

Marcin Maryl jest ekspertem ds. Zapewniania Bezpieczeństwa z 16-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych w Polsce. Jest również ekspertem w zespole wdrażającym zasady bezpieczeństwa w organizacji młodzieżowej liczącej ponad 100 000 członków.

Finanse i księgowość

Beata Szymanowska jest główną księgową z 19 letnim doświadczeniem w trzecim sektorze. Odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie ksiąg Fundacji. Do jej obowiązków należy między innymi sprawozdawczość statutowa i finansowa. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Administracja

Zespół wspierający pozostałe działy fundacji w kwestiach administracyjnych, kadrowych, prawnych i zakupowych. Jest zaangażowany we wszystkie działania programowe i rzecznicze naszej organizacji.

MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning)

Zespół, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności naszych programów i działań. Analizuje i śledzi postępy działań fundacji, ocenia ich wpływ oraz dba o odpowiedzialność wobec uczestników projektów, grantodawców, partnerów i społeczności lokalnych. Celem jest stałe doskonalenie metod, aby lepiej dostosować się do potrzeb uczestników i skuteczniej pokonywać bariery systemowe. Jednym z kluczowych elementów jest Mechanizm Skarg i Informacji Zwrotnych, który zapewnia bezpieczne kanały komunikacji między Habitat Poland, a różnymi grupami interesariuszy. Dzięki niemu możemy szybko reagować na potrzeby uczestników i doskonalić nasze programy.

Komunikacja

Zespół, który opowiada historie rodzin, będących sercem naszych działań oraz szerzy informacje na temat mieszkalnictwa. Obecny zawsze tam, gdzie coś się dzieje – zespół uwiecznia na zdjęciach i w materiałach video akcje wolontariackie, remonty oraz organizuje eventy, dba o widoczność fundacji i jej programów pomocowych.

Elżbieta Korek specjalistka w dziedzinie komunikacji i budowania marki, posiadająca bogate doświadczenie biznesowe, poparte wykształceniem z zakresu „Digital media”. Ponadto jako założycielka własnej firmy szkoleniowej z obszaru kompetencji miękkich, dzieli się swoją wiedzą i inspiruje innych do osiągania sukcesów.

Rzecznictwo

Zespół zajmujący się zwiększaniem świadomości społecznej na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz działaniami na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promuje rozwiązania systemowe, tak aby skala działań fundacji była jak największa.

Aleksandra Krugły, p.o. Dyrektorki ds. rzecznictwa. Od początku kariery zawodowej skupia się na działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób, grup i społeczności w najtrudniejszej sytuacji, działając w obszarze programowania i wdrażania polityk publicznych, od społecznej, przez mieszkaniową do energetyczno-klimatycznej. W swojej wieloletniej pracy w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych oraz aktywności społecznej na poziomie wspólnoty samorządowej stawia na horyzontalne podejście, które łączy różne środowiska, punkty widzenia i obszary wiedzy, stawiając w centrum potrzeby i dobro osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Katarzyna Przybylska to rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych.

Oddział Warszawa

Programy

Dział wsparcia mieszkaniowego

To programy nakierowane na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla różnych grup odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych lub mających trudności w wynajmie mieszkania w Polsce (mimo posiadania środków finansowych), w szczególności osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Agnieszka Głusińska, z wykształcenia psycholożka. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w III sektorze w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i projektami społecznymi dla różnych grup zagrożonych marginalizacją/ wykluczeniem społecznym.

Dział remontowo-budowlany

Znany jako rem-bud, zespół działający zawsze tam, gdzie jest potrzeba nadania miejscu nowego życia. Prowadzi remonty mieszkań, czasem przy wsparciu wolontariuszy oraz realizuje dwa główne projekty: remonty pustostanów Empty Spaces oraz program RemontujeMy.

ReStore

Restore to sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami, artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland. Pierwszy w Polsce ReStore działa przy ul. Łojewskiej 12 na warszawskim Bródnie.

Andrzej Przedworski, Restore Manager, handlowiec z 25 letnim doświadczeniem odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w Restore.

Wolontariat

Olga Bilous, koordynatorka wolontariatu posiadająca 9-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych z migrantami, kobietami i dziećmi, jako koordynatorka oraz asystentka międzykulturowa. Zaangażowana w różne formy wolontariatu oraz pomoc humanitarną.

Oddział Śląsk

Zwany też „mały Habitat”. Historia fundacji zaczęła się właśnie tu, w Gliwicach w 1992 roku. Realizujemy nasze działania na terenie całego Śląska poprzez biura w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej. Prowadzimy Społeczną Agencję Najmu w Dąbrowie Górniczej, Program Remontowy wspierający rodziny w trudnej sytuacji, adaptujemy pustostany, realizujemy akcje wolontariackie.
Mateusz Piegza, dyrektor oddziału. Architekt, koordynator projektów, innowator, badacz architektury. Pracuje w Habitat Poland od 2019 roku. W roku 2022 ukończył studia doktoranckie, gdzie realizował pracę dot. potencjału budynków poprzemysłowych.

Programy mieszkaniowe

Anna Kolasińska jest kierowniczką Programów Mieszkaniowych na Śląsku. Od 2005 roku współrealizuje wizyty studyjne dla studentów, samorządowców, specjalistów w ramach Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian i Fundację to Borussia. Od 5 lat współpracuje ze społecznością i diasporą ukraińska w Gliwicach.

Wolontariat / Fundraising

Zofia Łątkowska pracuje w śląskim oddziale fundacji, gdzie zajmuje się współpracą z lokalnymi firmami oraz koordynowaniem wolontariatu.

 

 

Skontaktuj się z nami mailowo: poland@habitat.pl