Zespół

Magdalena Ruszkowska-Cieślak

Dyrektor Krajowa, Prezeska Zarządu Fundacji

Marek Magdziak

Dyrektor ds. Finansów i Administracji, Członek Zarządu Fundacji

Beata Mentone

Dyrektor ds. Programów

Adam Król

Członek Zarządu Fundacji

Anna Buczkowska

Członek Zarządu Fundacji

Agnieszka Siłuszek

Kierowniczka ds. Rozwoju Programów

Mateusz Piegza

Kierownik ds. Rozwoju Programów

Agnieszka Głusińska

Kierowniczka Społecznej Agencji Najmu

Katarzyna Przybylska

Kierowniczka ds. Rzecznictwa

Barbara Caban

Fundraising Manager

Anna Jakubowska-Gołębiewska

Manager ds. Relacji z Darczyńcami

Maciej Owsikowski

Dyrektor Projektu ReStore

Maciej Kosiorek

Kierownik ds. Operacyjnych ReStore

Mariusz Wojtowicz

Kierownik ds. Rozwoju ReStore

Edyta Wieczorek

Kierowniczka ds. Edukacji ReStore

Marta Łochowska

Koordynatorka ds. Wolontariatu

Karolina Kamińska

Koordynatorka Projektu Build Solid Ground

Katarzyna Górska

Manager ds. Komunikacji i Fundrasingu

Monika Grabowska

Koordynatorka ds. Wolontariatu