Zespół

 

Zarząd

 

Magdalena Dul-Komosińska
Prezeska Zarządu Fundacji

Katarzyna Przybylska
Dyrektorka ds. Rzecznictwa
Członkini Zarządu Fundacji

Mateusz Zawada
Dyrektor ds. Finansowych i HR
Członek Zarządu Fundacji

Maciej Kosiorek
Dyrektor Fundraisingu
Członek Zarządu Fundacji

 

Anna Ruszecka
Asystentka Zarządu
aruszecka@habitat.pl

Safeguarding

Doradca ds. Zapewniania Bezpieczeństwa i Jakości Programów jest zaangażowany w zapewnienie dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa wszystkim osobom zaangażowanym w projekty Fundacji. Wdrażając rygorystyczne polityki i mocne protokoły, proaktywną ocenę ryzyka, ciągłą edukację i sesje szkoleniowe, monitorowanie i ulepszanie środków ochronnych oraz mechanizmy szybkiego reagowania, przyczynia się do budowania przez Habitat for Humanity środowiska, w którym każdy może rozwijać się bez doznawania krzywdy.

Marcin Maryl jest ekspertem ds. Zapewniania Bezpieczeństwa z 16-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych w Polsce. Jest również ekspertem w zespole wdrażającym zasady bezpieczeństwa w organizacji młodzieżowej liczącej ponad 100 000 członków.

Finanse i ksiegowosc

Beata Szymanowska jest główną księgową z 19 letnim doświadczeniem w trzecim sektorze. Odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie ksiąg Fundacji. Do jej obowiązków należy między innymi sprawozdawczość statutowa i finansowa. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Komunikacja

Dział, który opowiada historie rodzin, będących sercem naszych działań oraz szerzy informacje na temat mieszkalnictwa. Zespół nie tylko dokumentuje remonty mieszkań i akcje wolontariackie, ale także tworzy materiały promocyjne, wideo i zdjęcia oraz promuje programy pomocowe fundacji i organizuje eventy.

Rzecznictwo

Zespół zajmujący się zwiększaniem świadomości społecznej na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz działaniami na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promuje rozwiązania systemowe, tak aby skala działań fundacji była jak największa.

Katarzyna Przybylska to rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych.

Oddział Warszawa

Programy

Dział wsparcia mieszkaniowego

To programy nakierowane na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla różnych grup odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych lub mających trudności w wynajmie mieszkania w Polsce (mimo posiadania środków finansowych), w szczególności osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Agnieszka Głusińska, z wykształcenia psycholożka. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w III sektorze w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami i projektami społecznymi dla różnych grup zagrożonych marginalizacją/ wykluczeniem społecznym.

Dział remontowo-budowlany

Znany jako rem-bud, zespół działający zawsze tam, gdzie jest potrzeba nadania miejscu nowego życia. Prowadzi remonty mieszkań, czasem przy wsparciu wolontariuszy oraz realizuje dwa główne projekty: remonty pustostanów Empty Spaces oraz program RemontujeMy.

ReStore

Restore to sklep non-profit z otrzymanymi w postaci darowizn meblami, artykułami wyposażenia wnętrz oraz materiałami wykończeniowymi dostępnymi w bardzo atrakcyjnych cenach. Zyski wypracowane ze sprzedaży przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland. Pierwszy w Polsce ReStore działa przy ul. Łojewskiej 12 na warszawskim Bródnie.

Andrzej Przedworski, Restore Manager, handlowiec z 25 letnim doświadczeniem odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w Restore.

Wolontariat

Olga Bilous , koordynatorka wolontariatu posiadająca 9-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych z migrantami, kobietami i dziećmi, jako koordynatorka oraz asystentka międzykulturowa. Zaangażowana w różne formy wolontariatu oraz pomoc humanitarną.