Reklamacje i informacje zwrotne

 

 

Pomoc potrzebującym opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy, dlatego każda Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Każdy, będący członkiem społeczności  w której działamy, bez względu na to, czy jest beneficjentem naszych programów, czy nie, ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia skargi dotyczącej naszej pracy i sposobu jej wykonywania. Umożliwienie tego poprzez udostępnienie odpowiednich i bezpiecznych kanałów komunikacji  jest jednym z najważniejszych obowiązków Habitat for Humanity Poland.

W przypadku chęci złożenia opinii lub skargi, prosimy o skorzystanie z Mechanizmu Skarg i Informacji Zwrotnych (CFM) poprzez następujące kanały:

 

 • Numer kontaktowy: +48 799 351 115 (pon.-pt., 08.00-16.00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 (dla wiadomości tekstowych – 24/7,dla połączeń – pon.-pt., 08.00-16.00)

 

Pobierz ulotkę:

 

 


 

 

Кожен, хто є членом  суспільства, в якому ми працюємо, незалежно від того, чи є він учасником наших програм, має право  поділитись своїм відгуком та надати скаргу щодо нашої роботи та способу її виконання. Забезпечення цього права шляхом надання відповідних і безпечних каналів зв’язку є одним з найважливіших обов’язків польського відділення  “Habitat for Humanity Poland”.

Якщо  Ви бажаєте  поділитись своїм відгуком або подати скаргу, будь ласка, скористайтеся Механізмом скарг та відгуків (CFM) за допомогою наступних каналів:

 

 • Контактний телефон: +48 799 351 115 (пн-пт, 08.00-16.00)
 • Електронна пошта: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 ( для текстових повідомлень- 24/7,для дзвінків – пн-пт., 08.00-16.00)

 

Завантажити флаєр:

 

 


 

 

Every member of the community we serve, whether a beneficiary of our programs or not, has the right to express their opinions and file complaints about our work and how it is conducted. Providing access to appropriate and secure communication channels is one of Habitat for Humanity Poland’s primary responsibilities.

If you wish to voice an opinion or file a complaint, please use our Complaints and Feedback Mechanism (CFM) through the following channels:

 

 • Contact number: +48 799 351 115 (Mon-Fri, 08:00-16:00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/WhatsApp: +48 575 750 063 (for text messages – 24/7,for calls – Mon-Fri, 08:00-16:00)

 

Download leaflet:

 

 


 

 

Каждый член общества, в котором мы работаем, независимо от того, является ли он участником наших программ, имеет право высказать свое мнение и подать жалобу на нашу работу и на то, как она осуществляется. Предоставление соответствующих и безопасных каналов связи является одной из важнейших обязанностей организации Habitat for Humanity Poland.

Если Вы хотите высказать свое мнение или подать жалобу, пожалуйста, воспользуйтесь Механизмом жалоб и обратной связи (CFM) по следующим каналам:

 

 • Контактный телефон: +48 799 351 115 (пн-пт, 08.00-16.00)
 • Электронная почта: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/WhatsАpp: +48 575 750 063 (для текстовых сообщений- 24/7,для звонков – пн-пт., 08.00-16.00)

 

Скачать брошюру: