Reklamacje i informacje zwrotne

 

 

Pomoc potrzebującym opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy, dlatego każda Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Każdy, będący członkiem społeczności  w której działamy, bez względu na to, czy jest beneficjentem naszych programów, czy nie, ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenia skargi dotyczącej naszej pracy i sposobu jej wykonywania. Umożliwienie tego poprzez udostępnienie odpowiednich i bezpiecznych kanałów komunikacji  jest jednym z najważniejszych obowiązków Habitat for Humanity Poland.

Dlatego też, w celu doskonalenia naszych działań, uruchamiamy Mechanizm Skarg i Informacji Zwrotnych, dzięki któremu będziemy mogli szybko odpowiadać na Państwa skargi i opinie.

 

 • Infolinia: +48 799 351 115 (pon.-pt., 09.00-6.00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/Whatsapp : +48 575 750 063 (24/7)

 

Pobierz ulotkę:

 

 


 

 

Допомога тим, хто її потребує, ґрунтується насамперед на тісній співпраці, тому кожен Ваш відгук є для нас дуже важливим. Кожен член суспільства, в якому ми працюємо, незалежно від того, чи він є бенефіціаром наших програм, чи ні, має право залишити свій відгук і подати скаргу щодо нашої роботи та способу її виконання. Забезпечення наявності доступних, придатних та безпечних каналів комунікації – один із головних обов’язків Habitat for Humanity Poland.

Саме тому з метою удосконалення нашої роботи ми запускаємо Механізм скарг і зворотнього зв’язку, завдяки якому ми зможемо оперативно відповідати на Ваші скарги та відгуки.

 

 • Гаряча лінія: +48 799 351 115 (Пон.-Пт., 09.00-00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/Whatsapp : +48 575 750 063 (24/7)

 

Завантажити флаєр:

 

 


 

 

Helping those in need is primarily based on cooperation, this is why each of your feedback is very important to us to improve our services. Every member of a community and society in which we work, whether they are a beneficiary of our programs or not, has a right to give their feedback and make a complaint about the work that we do and how we do it. It is an essential part of  Habitat for Humanity Poland’s duty of care to ensure that accessible, suitable and safe channels are in place to allow this to happen.

Therefore, we are launching Complaints and Feedback Mechanism (CFM), to promptly respond to your complaints and suggestions.

 

 • Hotline: +48 799 351 115 (Mon-Fri, 09.00-16.00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/Whatsapp : +48 575 750 063 (24/7)

 

Download leaflet:

 

 


 

 

Помощь нуждающимся основывается прежде всего на тесном сотрудничестве, поэтому каждый Ваш отзыв является для нас очень важным. Каждый член общества, в котором мы работаем, независимо от того, является ли он бенефициаром наших программ или нет, имеет право оставить свой отзыв и подать жалобу на качество нашей работы. Важной частью обязанностей Habitat for Humanity Poland является обеспечение доступных, подходящих и безопасных каналов коммуникации.

Именно поэтому с целью совершенствования нашей работы мы запускаем Механизм жалоб и обратной связи, благодаря которому мы сможем оперативно отвечать на Ваши жалобы и отзывы.

 

 • Горячая линия: +48 799 351 115 (Пон.-Пт., 09.00-16.00)
 • Email: cfm@habitat.pl (24/7)
 • Telegram/Whatsapp : +48 575 750 063 (24/7)

 

Скачать брошюру: