Budowy i remonty

Aktualne

26 grudnia 2017

Rozbudowa hostelu dla osób zagrożonych bezdomnością w Pszczynie

Pomagamy rozbudowywać hostel dla osób zagrożonych bezdomnością, który jest częścią Domu Błękitnego Krzyża – im. Matki Ewy w Pszczynie. Remontujemy pomieszczenia, które są obecnie nieużywane, tak by powiększyć hostel – docelowo ma się w...

26 grudnia 2017

Remont Rodzinnego Domu Dziecka w Wierzbicach

Od kwietnia 2017 roku wspieramy remont Rodzinnego Domu Dziecka, który jest prowadzony przez panią Maciejkę i pana Jerzego w Wierzbicach (k. Wrocławia). Celem projektu jest dostosowanie domu i jego otoczenia do potrzeb czworga...

Pokaż więcej (3)

Zakończone

26 grudnia 2017

Wsparcie dla kooperatywy mieszkaniowej w Konstancinie

Wspieramy grupę ośmiu rodzin w projekcie oddolnej budowy budynku wielorodzinnego. Będzie to pierwsza kooperatywa mieszkaniowa w aglomeracji warszawskiej. Kooperatywa mieszkaniowa powstaje w podwarszawskim Konstancinie, gdzie osiem...

26 grudnia 2017

Remonty Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu

Od 2012 roku razem z wolontariuszami wykonujemy bieżące remonty Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu. Placówka pomaga rodzinom dotkniętym bezdomnością: oferuje im schronienie oraz stopniowo przygotowuje do samodzielnego...

26 grudnia 2017

Budowa domu z rodziną pani Józefy w Grajowie

W 2016 roku pomogliśmy trzypokoleniowej rodzinie pani Józefy w Grajowie (k. Krakowa). Projekt „Nowy dom – nowa nadzieja” polegał na dokończeniu budowy domu, który rodzina zaczęła budować samodzielnie kilka lat temu, aby móc wyprowadzić...

Pokaż więcej (8)