Dotacje

 

Firmy, które chciałyby wspierać nasze działania na rzecz osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej, zapraszamy do przekazywania dotacji finansowych i rzeczowych oraz realizacji usług pro bono.

 

DOTACJE FINANSOWE

Biznes od początku istnienia działalności Fundacji wspiera finansowo misję Habitat for Humanity w Polsce. Jest to kluczowa ścieżka finansowania naszych programów i projektów. Firmy zazwyczaj  dokładają swoją „cegiełkę” lub „cegłę” do większego budżetu konkretnego projektu remontowo-budowlanego. Najczęściej projekty realizowane są w partnerstwie z organizacjami i instytucjami samorządowymi. Wkład wnoszą także sami beneficjenci w formie zwrotu nieoprocentowanej pożyczki od Habitat Poland, z której środki zasilają tzw. fundusz odnawialny, czyli środki na pomoc remontowo-budowalną dla kolejnych osób i rodzin.

Dotacje z biznesu wspierają również nasze działania edukacyjne i rzecznicze (np. raporty o sytuacji mieszkaniowej w Polsce, seminaria, debaty, fora).

 

POZIOM DOTACJI A BUDŻET PROJEKTU
  • dotacja od 5 000 PLN do 30 000 PLN – może być przeznaczona na projekty remontowe dla rodzin i osób indywidualnych w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
  • dotacja od 30 000 PLN do 50 000 PLN – może być przeznaczona na projekt remontowy we współpracy z instytucją/ organizacją wspierającą osoby w potrzebie mieszkaniowej np. adaptację strychu na mieszkania treningowe dla młodzieży z ośrodka wychowawczego.
  • dotacja powyżej 50 000 PLN, powyżej 100 000 PLN lub granty korporacyjne/ europejskie o wyższej wartości i wyższych wskaźnikach dot. liczby lokali mogą być przeznaczone na projekty budowlane, takie jak budowa domu dla rodziny wielodzietnej, budowa osiedla lub na zaawansowane projekty remontowe/rewitalizacyjne.

Koszty budowy i remontu obniża znacząco dotacja, praca wolontariuszy, praca zespołu Habitat Poland, a także wartość podarowanych materiałów remontowo-budowlanych.

 

DOTACJE RZECZOWE (gift in kind)

  • Przekazanie bezpłatnie produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez firmę np. materiałów budowlanych (np. cegły, farba), sprzętu remontowego (np. narzędzia, samochód), elementów wykończenia domów (np. drzwi, okna). Darowizna tego rodzaju jest wbudowywana/ instalowana w domach i meszkaniach, w których Habitat Poland prowadzi i nadzoruje prace.
  • Przekazanie produktów niekwalifikujących się do sprzedaży m.in. nowego asortymentu (np. meble, wyposażenie łazienki, sprzęt AGD) lub uszkodzonych mebli do naprawy, sprzętu pogwarancyjnego lub po ekspozycji, którego nie można sprzedać; darowizna tego rodzaju jest przekazywana do sklepu dobroczynnego ReStore, a zyski ze sprzedaży przeznaczane na cele statutowe Habitat Poland.
  • Przekazanie usług pro-bono (np. usług transportowych, magazynowych).

 

Wszelkie dotacje są przekazywane Fundacji Habitat for Humanity Poland poprzez podpisanie umowy darowizny z firmą.

Darczyńca uzyskuje za każdym razem podziękowania i promocję w mediach społecznościowych i tradycyjnych jako odpowiedzialny społecznie pracodawca, a także zaproszenia na wydarzenia dla biznesu.

 

Darczyńcy otrzymują:

  • możliwość wolontariatu na budowie
  • możliwość monitoringu rezultatów programu (np. wizyta na budowie, wolontariat na budowie)
  • raport ze współpracy i ewaluację
  • możliwość kontaktu z beneficjentami

Dotacje są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych Fundacji Habitat for Humanity Poland.

 

W sprawie szczegółów związanych z przekazaniem dotacji i formy współpracy, prosimy o kontakt z działem fundraisingu Fundacji Habitat for Humanity Poland:

 

DOTACJE FINANSOWE & NOWE PARTNERSTWA

Barbara Caban
Fundraising Manager
office/fax: +48 22 642 57 42
bcaban@habitat.pl