Dow Chemical Company

 

Dow Chemical Company oprócz wsparcia finansowego oraz przekazywanych regularnie materiałów budowlanych angażuje swoich pracowników do pomocy przy projektach remontowo-budowlanych. Dow wsparł adaptację poddasza kamiennicy na kompleks 7 mieszkań treningowych dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Firma zaangażowana była także w remont ośrodka dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej oraz adaptację lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci uciekających przed przemocą domową.