Forum Mieszkaniowe 2019

 

Nieatrakcyjni dla rynku kredytów hipotecznych, niewidoczni dla systemu mieszkalnictwa komunalnego, skazani na kaprysy i wahania prywatnego rynku wynajmu mieszkań. Coraz więcej mieszkańców polskich miast wpada w tzw. lukę czynszową i nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Czy najem społeczny, w którym czynsz jest ustalany w oparciu o inne kryteria niż rynkowe – może być alternatywą dla drogich mieszkań hipotecznych i najmu komercyjnego? Czy samorządy powinny wspierać w swoich gminach rozwój tzw. społecznych agencji najmu, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe członków swoich wspólnot, którzy nie kwalifikują się do wsparcia publicznego? Jak w innych krajach działa najem społeczny i co, z doświadczeń zagranicznych można  przenieść na grunt polskich miast?

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym, piątym już Forum Mieszkaniowym z udziałem m.in. przedstawicieli sektora mieszkalnictwa społecznego z Wielkiej Brytanii, podczas którego dyskusja toczyć się będzie wokół przyszłości najmu społecznego w Polsce.  SAN-y z powodzeniem działają w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że w tych krajach to bezpieczna i ekonomiczna alternatywa skierowana przede wszystkim do ludzi młodych, rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na wysokie raty lub czynsz.

Celem tegorocznego Forum jest zapewnienie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji między władzami publicznymi, przedsiębiorcami z sektorów związanych z budową i najmem lokali mieszkaniowych oraz organizacjami pozarządowymi, a także promowanie rozwiązań, które zwiększą intensywność współpracy między tymi sektorami w zakresie dostępności lokali na wynajem.

Forum będzie poświęcone prezentacji dobrych praktyk w  tym zakresie za granicą (działalność społecznych agencji najmu w Wielkiej Brytanii) oraz w Polsce (Warszawa, Gdańsk, Wrocław), a także prezentacji rezultatów projektu „HomeLab: Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model” oraz omówieniu polskich uwarunkowań i perspektyw zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem zwłaszcza dla osób niezamożnych.

 

REJESTRACJA

 

Agenda

9:00 Rejestracja, poranna kawa
9:30 Wprowadzenie (Magdalena Ruszkowska-Cieślak – prezeska zarządu Habitat for Humanity Poland)
9:45 Wykład inauguracyjny (Dominic Lamch – kierownik Społecznej Agencji Najmu przy samorządzie miasta Cambridge)
10:00 Wykład inauguracyjny (Holly Elizabeth Bradshaw i Laura Jane Trussler – społeczna agencja najmu Ethical Lettings)
10:15 Prezentacja raportu HfH „Perspektywy rozwoju najmu społecznego” (Alina Muzioł-Węcławowicz)
10:30 Przerwa na kawę
10:45 Panel „Między potrzebami a możliwościami – jak samorządy wspierają najem społeczny?” (prowadzenie – Magdalena Ruszkowska-Cieślak, uczestnicy:  Piotr Kryszewski – z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu m. Gdańska, Dominic Lamch — City Council Cambridge,  Magdalena Młochowska – dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy,  Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu m. Wrocławia).
12:30 Lunch
13:30 Film o Społecznej Agencji Najmu w Warszawie
13:40 „Komu i jak pomaga Społeczna Agencja Najmu?”prezentacja raportu z badań grupy docelowej SAN (Julia Wygnańska, ewaluatorka zewnętrzna)
14:00 „Nie tylko mieszkanie – jak działa SAN w Warszawie” (Agnieszka Głusińska, kierowniczka Społecznej Agencji Najmu przy Habitat for Humanity Poland)
14:15 Panel „Czy w Polsce jest klimat na bezpieczny i tani najem?” (prowadzenie – Aleksandra Sobczak, redaktorka naczelna, Gazeta Stołeczna)
15:30 Zakończenie

 

Informacje praktyczne:

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

 

Prosimy o rejestrację do 5 kwietniaZAREJESTRUJ SIĘ

Rejestracja i udział w konferencji są bezpłatne.

 

Zależy nam, żeby Forum było skutecznym głosem w debacie publicznej na tematy mieszkalnictwa. Jednak, aby tak się stało potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeżeli uznacie Państwo, że Forum jest potrzebną inicjatywą, możecie wesprzeć finansowo naszą działalność statutową poprzez stronę: https://habitat.pl/przekaz-darowizne/ lub przekazując datek podczas konferencji.

W razie pytań dotyczących tegorocznego Forum Mieszkaniowego prosimy o kontakt z Markiem Tulipanem, koordynatorem rzecznictwa w Fundacji Habitat for Humanity Poland, mtulipan@habitat.pl, tel. 504 626 522