Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej

 

Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej

działająca przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

 

Organizacje socjalne powinny aktywnie włączyć się w programowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarach transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Jest to niezbędne dla zapewnienia efektywnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupa Robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej zostaje powołana dla sieciowania tych organizacji i ułatwienia włączenia się w debatę.

Chcemy wnieść do dyskusji naszą wiedzę i doświadczenie oparte na stałej obecności wśród osób w najtrudniejszej sytuacji, tym bardziej, że to właśnie one najmocniej odczuwają konsekwencje regulacji przyjmowanych dla osiągnięcia unijnego celu klimatycznego redukcji emisji o 55% do 2030 roku i neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Jesteśmy przekonani, że dla zapewnienia sprawiedliwej społecznie transformacji energetycznej konieczne jest podmiotowe uwzględnienie osób z tzw. grup wrażliwych, zagrożonych wykluczeniem, w tym ubóstwem energetycznym. Dołożymy starań, aby włączać się w obecne i przyszłe procesy tworzenia, konsultacji i wdrażania strategii, polityk i programów publicznych. Chcemy wspomóc wypracowanie mechanizmów transformacji, które będą wspierające dla osób w najtrudniejszej sytuacji.

 

Koordynacja prac grupy:

Fundacja Habitat for Humanity Poland
Aleksandra Krugły
tel. 536 900 294
akrugly@habitat.pl