IKEA Retail

 

 

IKEA Retail w ramach programu „Urządzamy lepszy świat” wspiera rodziny w potrzebie mieszkaniowej w tym przede wszystkim rodziny z doświadczeniem uchodźczym. Dzięki produktom IKEA oraz wsparciu finansowemu doposażyliśmy mieszkania i ośrodki goszczące rodziny uciekające przed wojną na Ukrainie, zapewniliśmy dzieciom opiekę, by ich rodzice w tym czasie znaleźli pracę i stanęli na własnych nogach. W ciągu roku dzięki współpracy z IKEA Retail wsparliśmy ponad 3000 osób w potrzebie.