jak przesyłać szkody z polisy ubezpieczeniowej

 

 

Jak przesyłać szkody z polisy ubezpieczeniowej

 

Instrukcja zgłaszania szkód z ubezpieczenia płatności czynszu

 

 1. Szkodę należy zgłosić po 30 dniach od daty płatności, w ciągu 14 dni. Na przykład termin płatności czynszu mijał 31-go maja, tym samym szkodę można zgłosić od 30 czerwca. Na zgłoszenie szkody jest 14 dni, czyli do 14 lipca.
 2. Prosimy o przygotowanie zgłoszenia i wysłanie go do kontakt@pzu.pl.Tytuł wiadomości powinien brzmieć – “[Numer polisy] – bezpieczny najem z simpl.rent  – kontakt mailowy”
 3. Email powinien zawierać:

 

  1. Krótki opis sytuacji
  2. Polisę ubezpieczeniową
  3. Dane firmy/osoby poszkodowanej (czyli tej, która nie otrzymała czynszu)
  4. Numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki za szkodę
  5. Korespondencja z klientem, jeśli taka została przeprowadzona
  6. Kopia umowy najmu/zakwaterowania. Umowa może być bez danych osób postronnych.
  7. Ponaglenia / monity
  8. Wyciąg z konta – może być to wyciąg pokazujący tylko płatności od tego najemcy lub lista ostatnich potwierdzeń wpłat od tego najemcy.
  9. Ostatnia opłacona faktura vat jeśli wystawiane są faktury vat

 

Przykładowa treść:

“Szanowni Państwo,

zgodnie z umową ubezpieczenia numer [numer polisy], zgłaszam szkodę w imieniu [nazwa spółki]. Poniżej szczegółowe informacje.

   1. Krótki opis sytuacji
    [Opis sytuacji, okoliczności oraz przyczyny powstania szkody np. od kiedy najemca nie płaci, kiedy się wprowadził, adres mieszkania ubezpieczonego, czy najemca uciekł czy nadal jest w mieszkaniu]
   2. Polisa ubezpieczeniowa – dołączona [nazwa pliku]
   3. Kopia umowy najmu/zakwaterowania – dołączona plik [nazwa pliku]
   4. … itd.”

 

 

W przypadku ubezpieczenia najemcy proces zgłaszania przedstawia się następująco 

 

Szkodę może zgłosić zarówno ubezpieczony (najemca), jak i osoba poszkodowana (np. właściciel nieruchomości) w ciągu maksymalnie 7 dni od powstania lub zauważenia szkody. Ubezpieczyciel poprosi o oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę.

 

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do ubezpieczyciela PZU. Można to zrobić na różne sposoby:

 • Mailowo, pisząc na kontakt@pzu.pl, z tytułem wiadomości “[Numer polisy] – bezpieczny najem z simpl.rent – kontakt mailowy”

 

Opiekun Klienta może poprosić między innymi o:

 • Dokument potwierdzający własność uszkodzonego mienia, np. rachunek/faktura.
 • Umowę najmu lokalu (lub użyczenia/zakwaterowania).
 • Dyspozycję wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie wydaną przez właściciela mienia.
 • Oświadczenie sprawcy szkody, informacji dotyczącej okoliczności powstania szkody i ewentualnego zawinienia (akceptowana forma elektroniczna z podanym numerem telefonu sprawcy szkody).
 • Dane szczegółowe dotyczące mienia, gdy nie wynikają z dokumentu potwierdzającego własność (np. w przypadku uszkodzonego telewizora będą to dane dotyczące modelu/data zakupu).