Koalicja rzecznicza

 

Koalicja rzecznicza łączy ponad 20 organizacji pozarządowych, ekspertów, społeczników zajmujących się na co dzień problematyką bezdomności, wykluczenia mieszkaniowego i ubóstwa.

 

Naszym celem jest zwrócenie uwagi decydentów i opinii publicznej na sytuację i problemy osób bezdomnych, wykluczonych mieszkaniowo i zagrożonych tymi zjawiskami. Przyczyny są różne: materialne, rodzinne czy zdrowotne, np. samotne rodzicielstwo czy niepełnosprawność. W naszych działaniach podkreślamy także sytuację grup, które mimo umiarkowanych dochodów nie mogą zaspokoić własnych potrzeb mieszkaniowych i są pomijane w politykach publicznych i systemie pomocy.  

Zależy nam na wprowadzeniu do debaty publicznej oraz polskiego porządku prawnego szerokiej definicji bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego według Europejskiej Typologii ETHOS. Obecnie polska definicja osoby bezdomnej jest zbyt wąska i nie uwzględnia całej rzeszy osób borykających się z problemem bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego. Zmiana definicji to pierwszy krok do wprowadzenia systemowych rozwiązań ukierunkowanych na wychodzenie z kryzysu bezdomności i skuteczne przeciwdziałanie.

Działając w szerokiej koalicji silniej dopominamy się o  poprawę sytuacji osób, które są pozbawione dostępu do bezpiecznego i godnego miejsca do życia.

 

Działania koalicji rzeczniczej Habitat for Humanity są finansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz Narodowego Instytutu Wolności (NIW).