Konferencja „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”

 

Zapraszamy na konferencję pt. „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”, która odbędzie się 26 stycznia 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”. Konferencja  jest adresowana do czterech grup interesariuszy: parlamentarzystek i parlamentarzystów RP, przedstawicielek i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz środowiska eksperckiego.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z koncepcją Społecznej Agencji Najmu – innowacyjnego rozwiązania zwiększającego szansę na rozwój najmu społecznego w Polsce. Społeczna Agencja Najmu to instytucja, która pośredniczy pomiędzy właścicielami mieszkań prywatnych i publicznych, a osobami niezamożnymi, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.

Ramowy program konferencji:

10:00-10.30 – Rejestracja uczestników

10.30-12.30 – Sesja I:

Podsumowanie części badawczej projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Zespół projektu przedstawi najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z badań nad tworzeniem Społecznych Agencji Najmu w warunkach polskich.

12.30-13.00 – Przerwa kawowa

13.00-14.30 – Sesja II:

Wdrożenie Społecznych Agencji Najmu: perspektywa rządowa, samorządowa i pozarządowa. Na temat możliwości i barier związanych z wdrożeniem oraz możliwych źródeł wsparcia Społecznych Agencji Najmu wypowiedzą się: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, samorządów i organizacji pozarządowych z miast partnerskich projektu.

14.30-15.30 – Obiad

Miejsce konferencji

Konferencja odbedzie sie w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą.

Adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszeń uczestnictwa prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.habitat.pl do dnia 13.01.2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.