Korzyści ze współpracy

 

Współpraca Fundacji Habitat for Humanity Poland z biznesem – relacja win-win

Program wieloletniego partnerstwa z biznesem Fundacji Habitat for Humanity Poland opiera się na relacji win-win: partner wdraża własną politykę odpowiedzialnego biznesu, angażując swoich pracowników w działania społeczne i rozwija kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Jednocześnie Habitat Poland zyskuje możliwość wspierania coraz większej liczby osób i rodzin, które zyskują „dach nad głową” w prostych, solidnych i dostępnych finansowo domach. Projekty mieszkaniowe Habitat Poland są innowacyjne, replikowalne i skalowalne. Firmy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządu i samorządów, którzy są naszymi partnerami, stają się częścią zmiany społecznej – lepszej polityki na rzecz egzekwowania prawa do godnego miejsca zamieszkania dla wszystkich.

 

Korzyści po stronie firmy
 • Udział w innowacyjnych, odpowiadających na problemy mieszkaniowe Polaków, pro-ekologicznych projektach we współpracy z organizację non-profit z 25-letnim doświadczeniem
 • Unikalny program CSR opracowany wspólnie z Habitat Poland (design thinking) i zgodny z celami strategicznymi firmy
 • Włączenie firmy do kampanii społecznych in. na temat wyzwań mieszkaniowych w Polsce i na świecie, Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
 • Unikalny program wolontariatu pracowniczego w Polsce i za granicą
 • Team-building dla pracowników z wartością dodaną – korzyścią dla lokalnej społeczności
 • Wzmocnione więzów firmy z lokalną społecznością
 • Promocja partnerów biznesowych (prezentacje, media tradycyjne i społecznościowe, wydarzenia, konferencje, seminaria, debaty)
 • Możliwość odliczenia darowizny od podatku
 • Korzyści finansowe (np. redukowanie kosztów  utylizacji poprzez przekazanie Fundacji  produktów niekwalifikujących się do sprzedaży m.in uszkodzonych mebli, odpadów, które mogą być darowizną do sklepu dobroczynnego ReStore)
 • Badanie satysfakcji pracowników ze współpracy z Habitat Poland
 • Raporty ze współpracy zasilające raporty CSR i materiały komunikacyjne firm

 

Korzyści po stronie Habitat Poland
 • Obniżony kosztów budowy domów/ remontów mieszkań poprzez udział wolontariuszy i dotacje od biznesu
 • Promocja wolontariatu – cel strategiczny Habitat Poland
 • Wymiana wiedzy z biznesem
 • Edukacja w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju, ubóstwa energetycznego, efektywności energetycznej
 • Wzmacnianie i usamodzielnianie beneficjentów i beneficjentek (m.in. pomoc mieszkaniowa, mikropożyczki, wsparcie związane z sytuacją zawodową)
 • Zastosowanie w projektach nowoczesnych technologii i wiedzy biznesowej
 • Wzmocnienie oddziaływania rzecznictwa mieszkaniowego we współpracy z samorządem i kluczowymi ministerstwami