Ochotnicy

 

W Fundacji Habitat for Humanity Poland od wielu lat bardzo dobrze rozwinięty jest wolontariat akcyjny, zwłaszcza budowlany. Zależy nam na tym, żeby wolontariusze czuli się częścią zespołu, wiedzieli, że traktujemy ich jak partnerów. Dlatego zapraszamy na szkolenia wewnętrzne dotyczące mieszkalnictwa, organizujemy warsztaty i spotkania dla wolontariuszy.

 

Obecnie pracujemy nad kompleksową ofertą, która pozwoli na rozwój wolontariatu długoterminowego, angażującego ochotników w działania poszczególnych programów. W ramach projektu „Załoga: Habitat Poland. Misja: Wolontariat!” wzbogacimy naszą ofertę i dopasujemy ją do różnych grup: młodzieży, studentów, seniorów. Chcemy, żeby nasza fundacja była miejscem obustronnej wymiany wiedzy, w którym wolontariusze o szczególnych kompetencjach mają przestrzeń, aby dzielić się swoją wiedza, jednocześnie nabywają nowe umiejętności, ucząc się od pracowników Habitat Poland.

 

W pierwszej fazie projektu wzbogacimy naszą ofertę wolontariatu o nowe zadania oraz zaktualizujemy nasz „Program Wolontariatu”, a także sformułujemy wewnętrzne standardy pracy z wolontariuszami w oparciu o standardy wypracowane w projekcie „Ochotnicy Warszawscy”. Następnie nawiążemy współpracę zarówno z osobami indywidualnymi, jak i warszawskimi szkołami i uczelniami, które zechcą zaangażować się w działania fundacji. Będziemy zapraszać ich do udziału w szkoleniach i warsztatach, a także organizować spotkania integrujące wolontariuszy z zespołem i beneficjentami fundacji.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu miasta stołecznego Warszawa – “Ochotnicy Warszawscy”, którego celem jest rozwój wolontariatu.