Prudential

 

Wspólnie z nami Prudential zorganizował akcję charytatywno-sportową „Prudential Sport Challenge”. Celem akcji było zachęcenie pracowników firmy do aktywności fizycznej i wsparcie celu dobroczynnego. Przez dwa miesiące pracownicy przemierzali jak największą ilość, kilometrów: na piechotę, biegnąc, na rowerze, a Prudential za każdy „przebiegnięty” kilometr przekazywał 5 zł dla rodzin i osób samotnych objętych opieką Społecznej Agencji Najmu (SAN). Pracownicy przebiegli ponad 6 tysięcy kilometrów. Łącznie wsparciem objęte zostały 33 rodziny (92 osoby, w tym 40 dzieci).