RemontujeMY – formularz

 

 

Twój formularz został dostarczony.

Poinformujemy cię jeśli coś trzeba będzie wyjaśnić lub uzupełnić.
Jeżeli twój wniosek będzie wylosowany do kontroli na miejscu,
skontaktujemy się z tobą w celu umówienia terminu.

Wypłata dotacji nastąpi najpóźniej do końca maja 2024.

 

 

Your form has been submitted.

We will inform you if anything needs to be clarified or supplemented.
If your application is selected for on-site inspection,
we will contact you to arrange an appointment.

The subsidy will be paid no later than the end of May 2024.

 

 

Ваша форма була відправлена.

Ми повідомимо вас, якщо щось потрібно буде уточнити чи доповнити.
Якщо вашу заявку буде відібрано для перевірки на місці,
ми зв’яжемося з вами, щоб узгодити зустріч.

Субсидія буде виплачена не пізніше кінця травня 2024 року.

 

 

Ваша форма отправлена.

Мы сообщим Вам, если что-то потребуется уточнить или дополнить.
Если ваше приложение выбрано для проверки на месте,
мы свяжемся с вами, чтобы договориться о встрече.

Субсидия будет выплачена не позднее конца мая 2024 года.