Szkolenia z zakresu Społecznych Agencji Najmu i adaptacji pustostanów

 

Szkolenia z zakresu Społecznych Agencji Najmu i adaptacji pustostanów

 

W Polsce brakuje dostępnych cenowo mieszkań oraz rozwiązań skierowanych do grup wykluczonych mieszkaniowo. Fundacja Habitat for Humanity Poland wdraża innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na te problemy, jak pilotaż najmu społecznego prowadzony od 2017 roku czy adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe. Są to projekty pilotażowe, a zdobyte doświadczenia wykorzystywane są dla promowania rozwiązań systemowo poprawiających sytuację mieszkaniową.

Obecnie Fundacja planuje szkolenia dla władz samorządowych i organizacji pozarządowych, które mają na celu poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i ustanawiania Społecznych Agencji Najmu oraz wykorzystywania pustostanów na cele dostępnego cenowo mieszkalnictwa. Celem jest m.in. wsparcie gmin w wykorzystywaniu nowych, dostępnych rozwiązań w lokalnej polityce mieszkaniowej. Kolejne etapy projektu prowadzonego przez Fundację zakładają pogłębione konsultacje z zakresu objętego projektem w zainteresowanych gminach i organizacjach pozarządowych.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych organizowane stacjonarnie przez Fundację Habitat for Humanity Poland, które będą obejmować następujące tematy:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie Społecznych Agencji Najmu (SAN)
  2. Adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe

Część warsztatową dotycząca definiowania potrzeb i możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w gminie.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ (sukcesywnie aktualizowany)

 

Luty 2023

27.02.2023 – Łódź
Link do rejestracji

 

Marzec 2023

02.03.2023 – Rzeszów
Link do rejestracji

13.03.2023 – Warszawa
Link do rejestracji

13.03.2023 – Białystok
Link do rejestracji

17.03.2023 – Olsztyn
Link do rejestracji

21.03.2023 – Poznań
Link do rejestracji

22.03.2023 – Wrocław
Link do rejestracji

 

Kwiecień 2023

03.04.2023 – Gdańsk
Link do rejestracji

05.04.2023 – Bydgoszcz
Link do rejestracji

14.04.2023 – Zielona Góra
Link do rejestracji

21.04.2023 – Katowice
Link do rejestracji

 

Maj 2023

10.05.2023 – Kielce
Link do rejestracji

17.05.2023 – Jelenia Góra
Link do rejestracji

05.2023 (dokładny termin zostanie podany wkrótce) – Szczecin

05.2023 (dokładny termin zostanie podany wkrótce) – Opole

 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu finansowanego przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)