Szkolenia z zakresu Społecznych Agencji Najmu i adaptacji pustostanów

 

Szkolenia z zakresu Społecznych Agencji Najmu i adaptacji pustostanów

 

W Polsce brakuje dostępnych cenowo mieszkań oraz rozwiązań skierowanych do grup wykluczonych mieszkaniowo. Fundacja Habitat for Humanity Poland wdraża innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na te problemy, jak pilotaż najmu społecznego prowadzony od 2017 roku czy adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe. Są to projekty pilotażowe, a zdobyte doświadczenia wykorzystywane są dla promowania rozwiązań systemowo poprawiających sytuację mieszkaniową.

Obecnie Fundacja planuje szkolenia dla władz samorządowych i organizacji pozarządowych, które mają na celu poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania i ustanawiania Społecznych Agencji Najmu oraz wykorzystywania pustostanów na cele dostępnego cenowo mieszkalnictwa. Celem jest m.in. wsparcie gmin w wykorzystywaniu nowych, dostępnych rozwiązań w lokalnej polityce mieszkaniowej. Kolejne etapy projektu prowadzonego przez Fundację zakładają pogłębione konsultacje z zakresu objętego projektem w zainteresowanych gminach i organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych organizowane stacjonarnie przez Fundację Habitat for Humanity Poland, które będą obejmować następujące tematy:

 

Społeczne Agencje Najmu
  • podstawy prawne funkcjonowania SAN
  • pojęcie i formy działania SAN
  • rola i zadania Gminy
  • zasady finansowania SAN
  • korzyści i wyzwania
  • doświadczenia Habitat for Humanity Poland – Program Najmu Społecznego (PNS)
  • sytuacja migracyjna a Program Najmu Społecznego (PNS)

 

Adaptacja pustostanów na cele mieszkaniowe
  • stan wiedzy na temat pustostanów w Polsce (dostępne badania i statystyki)
  • przedstawienie wyników projektu Empty Spaces prowadzonego przez Habitat for Humanity Poland oraz Habitat fot Humanity Great Britain
  • współpraca międzysektorowa w zakresie remontów pustostanów i potencjał włączenia sektora prywatnego

 

Dyskusja – jak zdefiniować potrzeby i możliwości gminy z zakresu prowadzenia skutecznej polityki mieszkaniowej

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiał w formie prezentacji, publikacje na temat SAN i adaptacji pustostanów na cele mieszkaniowe oraz linki do publikacji w formie elektronicznej.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ (sukcesywnie aktualizowany)

 

26.04.2024 – Warszawa
Link do rejestracji

28.05.2024 – Lublin
Link do rejestracji

18.06.2024 – Kraków
Link do rejestracji

27.06.2024 – Rzeszów
Link do rejestracji

03.09.2024 – online, webinar
Link do rejestracji wkrótce

18.09.2024 – Zabrze/Mysłowice
Link do rejestracji wkrótce

23.10.2024 – Poznań
Link do rejestracji wkrótce

06.11.2024 – Szczecin
Link do rejestracji wkrótce

 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu finansowanego przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)