Whirlpool

 

Partnerstwo Whirlpool i Habitat for Humanity w regionie rozpoczęło się w 2004 roku i pomogło ponad 76 000 rodzin, osiągając wsparcie finansowe w wysokości ponad 2 3 mln euro. Wsparcie firmy Whirlpool obejmuje głównie: wsparcie finansowe (darowizny pieniężne); darowizny rzeczowe (urządzenia); zaangażowanie pracowników w wolontariat. Na przestrzeni lat firma Whirlpool przekazała ponad 1800 urządzeń (o łącznej wartości ponad 250 000 euro) w regionie, a ponad 1100 pracowników firmy Whirlpool pracowało jako wolontariusze. Dziękujemy Whirlpool za wsparcie finansowe oraz rzeczowe (przekazania urządzeń firmy) naszych projektów. Dziękujemy także za zaangażowanie pracowników podczas wolontariatu!