Wienerberger

 

Dzięki zaangażowaniu Wienerberger mogliśmy zrealizować adaptację poddasza na mieszkania treningowe dla absolwentów młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Materiały budowalne zostały użyte w kilku projektach realizowanych w partnerstwie z rodzinami w trudnej sytuacji.  Przy rozbudowie domu pani Agaty i pana Mirosława w Redzyńskiem pomagali także pracownicy firmy zaangażowani jako wolontariusze.

Wienerberger wspiera nasze działania rzecznicze – inicjatywy, które mają na celu doprowadzenie do systemowych zmian służących poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Firma była głównym partnerem corocznej konferencji Forum Mieszkaniowego, a także sfinansowała wydanie raportu prezentującego badanie nt. „Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejących rozwiązań”.