Włącz się w wolontariat studencki

Zachęcamy do tworzenia studenckich kół wolontariatu Habitat for Humanity. Takie koło stworzyła w zeszłym roku Politechnika Warszawska i zostało ono nazwane SPOT. Zapraszamy do dołączania do tej grupy lub samodzielnego tworzenia podobnych grup wolontariuszy, którzy działają wspólnie w ramach uczelni i wspierają poprzez swoją aktywność misję Habitat for Humanity.

Jeśli chciałbyś założyć studenckie koło wolontariatu, skontaktuj się z nami mailowo (wolontariat@habitat.pl).

Więcej o inicjatywie SPOT

Współpracujemy z SPOT-em – inicjatywą grupy młodych ludzi, którzy są związani z branżą architektoniczną i budowlaną. Część z nich to studenci Politechniki Warszawskiej, część – osoby, które niedawno ukończyły studia. Twórcy SPOT-u opisują siebie następująco:

SPOT to ogólnopolska inicjatywa architektoniczno-budowlana realizowana dzięki Fundacji Habitat for Humanity Poland, zrzeszająca młodych ludzi powiązanych z branżą budowlaną i projektową. Platforma dająca możliwość wymiany myśli oraz pobudzenia do wspólnych działań. SPOT to przede wszystkim spotkanie młodych ludzi w naturalnym środowisku ich przyszłego życia zawodowego, gdzie w praktyczny sposób mają możliwość nauczyć się współpracy międzybranżowej i jednocześnie doświadczyć wartości działania społecznego poprzez architekturę tworzoną dla ludzi.

Pierwsze wspólne wyzwanie to udział w projekcie rozbudowy domu pani Agaty i pana Mirosława, który prowadzimy od kwietnia 2017 roku w wsi Redzyńskie (w woj. mazowieckim). Uczestnicy SPOT-u wsparli nas na placu budowy dwukrotnie – zorganizowali w tym celu wydarzenia „SPOTkajmy się w Redzyńskiem!” oraz „MiniSPOT”. Oprócz udziału w budowie objęły one szereg spotkań, paneli dyskusyjnych i warsztatów ze specjalistami z branż związanych w różny sposób z mieszkalnictwem.

Więcej informacji o inicjatywie SPOT można znaleźć na jej profilu na Facebooku.

Zobacz, jak wspiera nas SPOT