Załóż szkolną grupę Campus Chapter

 

Zachęcamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do tworzenia szkolnych grup Habitat for Humanity Campus Chapter. To stałe, zorganizowane grupy młodych ludzi, które w ciągu roku wspierają naszą fundację poprzez:

 

  1. SPOTKANIA: regularnie, razem z opiekunem grupy (nauczycielem) spotykają się w szkole, aby planować wspólne działania;
  2. WOLONTARIAT: kilka razy w roku pomagają jako wolontariusze na placach budowy Habitat Poland w Warszawie i okolicach;
  3. FUNDRAISING: regularnie organizują w szkole akcje zbierania funduszy na projekty Habitat Poland.

 

Na świecie istnieje kilkaset grup Campus Chapter. W samych Stanach Zjednoczonych działa ich niemal 500.

 

JAK ZAŁOŻYĆ SZKOLNĄ GRUPĘ CAMPUS CHAPTER?

Założenie grupy jest proste i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 

  1. Skontaktujcie się z koordynatorką ds. wolontariatu, która przekaże Wam materiały informacyjne.
  2. Znajdźcie nauczyciela, który stanie się opiekunem grupy Campus Chapter: pomoże uzyskać zgodę dyrektora na działanie grupy oraz prowadzenie zbiórek na terenie szkoły, a także będzie uczestniczyć w spotkaniach grupy.
  3. Rozpowszechnijcie materiały informacyjne w szkole, zbierzcie grupę zainteresowanych uczniów i uczennic.
  4. Zorganizujcie pierwsze spotkanie; wybierzcie spośród członków grupy koordynatora oraz skarbnika.
  5. Zacznijcie działać. Jeśli będziecie potrzebować dodatkowych informacji lub materiałów (np. ulotek), zwróćcie się do koordynatorki ds. wolontariatu.

 

KONTAKT

Jeśli chciałbyś, by szkolna grupa Campus Chapter powstała w Twojej szkole, skontaktuj się z naszymi koordynatorkami ds. wolontariatu: wolontariat@habitat.pl