Załóż szkolną grupę Campus Chapter

Zachęcamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do tworzenia szkolnych grup Habitat for Humanity Campus Chapter. To stałe, zorganizowane grupy młodych ludzi, które w ciągu roku wspierają Habitat Poland poprzez:

  1. SPOTKANIA:regularnie, razem z opiekunem grupy (nauczycielem) spotykają się w szkole, aby planować wspólne działania;
  2. WOLONTARIAT: kilka razy w roku pomagają jako wolontariusze na placach budowy Habitat Poland w Warszawie i okolicach;
  3. FUNDRAISING: regularnie organizują w szkole akcje zbierania funduszy na projekty Habitat Poland.

Na świecie istnieje kilkaset grup Campus Chapter. W samych Stanach Zjednoczonych działa ich niemal 500.

W Polsce działają obecnie 3 grupy Campus Chapter: w Warszawie, Gliwicach i Zabrzu. Najdłużej istnieje grupa w Warszawie – powstała w 2014 roku przy Zespole Szkół „Bednarska”. Obecnie do grupy należy ok. 20 osób.

JAK ZAŁOŻYĆ SZKOLNĄ GRUPĘ CAMPUS CHAPTER?

Założenie grupy jest proste i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

  1. Skontaktujcie się z koordynatorką ds. wolontariatu Habitat Poland, która przekaże Wam materiały informacyjne.
  2. Znajdźcie nauczyciela, który stanie się opiekunem grupy Campus Chapter: pomoże uzyskać zgodę dyrektora na działanie grupy oraz prowadzenie zbiórek na terenie szkoły, a także będzie uczestniczyć w spotkaniach grupy.
  3. Rozpowszechnijcie materiały informacyjne w szkole, zbierzcie grupę zainteresowanych uczniów i uczennic.
  4. Zorganizujcie pierwsze spotkanie; wybierzcie spośród członków grupy koordynatora oraz skarbnika.
  5. Zacznijcie działać. Jeśli będziecie potrzebować dodatkowych informacji lub materiałów (np. ulotek), zwróćcie się do koordynatorki ds. wolontariatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pobierz ulotkę, w której przedstawiamy korzyści z prowadzenia szkolnych grup Campus Chapter.

Pobierz broszurę informacyjną, w której szczegółowo wyjaśniamy, jak zakładać i prowadzić szkolne grupy Campus Chapter.

KONTAKT

Jeśli chciałbyś, by szkolna grupa Campus Chapter powstała w Twojej szkole, skontaktuj się z naszymi koordynatorkami ds. wolontariatu:

Warszawa: Joanna Wysocka (jwysocka@habitat.pl)

Gliwice: Karolina Pawełek (kpawelek@habitat.pl)