Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów budowlanych dla gminy Będzino

 

Numer referencyjny ITB: #4/2023
Przedmiot: Dostawa materiałów budowlanych dla gminy Będzino
Data i miejsce publikacji ogłoszenia: Warszawa 19.09.2023

 

Fundacja Habitat For Humanity Poland

zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów budowlanych dla gminy Będzino.

 

Klinknij tu

Pobierz szczegóły zapytania ofertowego

 

Aktualizacja:
Termin składania ofert został wydłużony z powodu otrzymania niewystarczającej liczby ofert.

Termin składania ofert: Zamknięcie przetargu nastąpi o godzinie 10:00 w dniu 10.10.2023 r.
(Oferty złożone po tej dacie i godzinie zostaną odrzucone).

 

Wszelkie wyjaśnienia, pytania i korespondencję należy kierować na adres zakupy@habitat.pl

 

HFH zastrzega sobie prawo do wyboru/odrzucenia dowolnych ofert, w całości lub w części, bez konieczności przekazywania informacji zwrotnej w tym zakresie. Żadna odpowiedzialność ani roszczenia w tym zakresie nie będą dopuszczalne ani rozpatrywane.