Opis produktu

Projekty remontowe dla wspólnot mieszkaniowych

Od kilku lat Habitat for Humanity w Polsce coraz bardziej angażuje się w projekty remontowe zaniedbanych budynków wielorodzinnych. Współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi przy remontach części wspólnych budynków, naprawach dachu, wymianie okien, drzwi i instalacji. Jak w każdym projekcie wymagamy od beneficjentów wkładu pracy własnej. W ten sposób pomogliśmy ponad 640 rodzinom w Warszawie, Gliwicach, Częstochowie, Radomiu i Gdańsku.

W zależności od indywidualnych uzgodnień i potrzeb wspólnoty/spółdzielni, HFH Polska może udzielićnieoprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie remontu (waloryzowanej o coroczny wskaźnik inflacji GUS) na okres 3-5 lat, wesprzeć w oszacowaniu kosztów remontu i ustaleniu priorytetowych potrzeb remontowych.

Program remontowy HFH działa w oparciu o środki z funduszu odnawialnego HFH i jest oferowany niezamożnym wspólnotom mieszkaniowym na pilne remonty części wspólnych budynków, naprawy dachów, wymiany okien, drzwi i instalacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, a także wsparcie techniczne zarządów wspólnot.

Więcej: Program remontowy 2014 – wniosek

Aktualne projekty:

  • doposażenie budynku przy Kawęczyńskiej w Warszawie w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  • remont budynku mieszkalnego w Gębarzowie k. Radomia: docieplenie, wymiana okien w piwnicach, remont balkonów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana rynien i spustów rynnowych

Szczegóły projektu:

Aktualności