Co robimy

Slider

Budowy i remonty

Pomagamy niezamożnym rodzinom budować i remontować lokale mieszkalne. Wspieramy osoby aktywne, które biorą czynny udział w polepszeniu swojej sytuacji. Budujemy i remontujemy ramię w ramię z nimi, a także z naszymi licznymi partnerami: wolontariuszami i darczyńcami.

Jak pomagamy przez budowy i remonty

   

Innowacje mieszkaniowe

W Polsce brakuje niedrogich mieszkań na własność i wynajem oraz rozwiązań skierowanych do grup zagrożonych bezdomnością. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na te problemy.

Edukacja i działania na rzecz zmian systemowych

Zwiększamy świadomość społeczną dotyczącą problemów mieszkaniowych i staramy się wpływać na poprawę polityki mieszkaniowej. Promujemy systemowe rozwiązania, tak aby skala naszych działań była jak największa.

ReStore