Co robimy

Co robimy

Slider

Budowy i remonty

Pomagamy niezamożnym rodzinom budować i remontować lokale mieszkalne. Wspieramy osoby aktywne, które biorą czynny udział w polepszeniu swojej sytuacji. Budujemy i remontujemy ramię w ramię z nimi, a także z naszymi licznymi partnerami: wolontariuszami i darczyńcami.

Innowacje mieszkaniowe

W Polsce brakuje niedrogich mieszkań na własność i wynajem oraz rozwiązań skierowanych do grup zagrożonych bezdomnością. Jako Habitat for Humanity wdrażamy innowacyjne rozwiązania, które są odpowiedzią na te problemy.

Edukacja i działania na rzecz zmian systemowych

Zwiększamy świadomość społeczną na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce i działamy na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promujemy rozwiązania systemowe, tak aby skala naszych działań była jak największa.

ReStore

W ramach Centrum ReStore prowadzimy i wspieramy działania prospołeczne na styku wytwórczości i kultury oraz aktywizacji zawodowej. Jedną z aktywności jest prowadzony przez nas sklep dobroczynny.