Dla właścicieli

Społeczna Agencja Najmu pozyskuje niedrogie mieszkania zarówno od właścicieli prywatnych jak i publicznych. Powierzając swoje mieszkania agencji właściciele najczęściej kierują się dwoma głównymi powodami:

  • w przeszłości doświadczyli trudnych sytuacji z nieuczciwymi najemcami i współpracę z agencją postrzegają jako gwarancję bezpiecznego najmu,
  • mieszkanie nie przynosi dochodu ponieważ jest w złym stanie technicznym i przed okresem najmu niezbędne jest przeprowadzenie w nim remontu.

Jednymi z pierwszych właścicieli mieszkań, z którymi agencja podjęła współpracę było małżeństwo pani Zofii i pana Henryka. Z perspektywy czas tak wypowiadają się o współpracy z agencją.

Nasze mieszkanie nie przynosiło od dłuższego czasu żadnego dochodu – mówi Pan Henryk, właściciel mieszkania – Właściwie to co miesiąc musieliśmy wraz z żoną wykładać z własnej kieszeni niebagatelną kwotę 550 zł tytułem czynszu. Jesteśmy osobami starszymi, którym w życiu nie przelewa się, więc dla nas taki wydatek jest naprawdę odczuwalny. Podjęliśmy rozmowy z agencją na temat przeprowadzenia w pierwszej kolejności remontu naszego mieszkania, a następnie jego wynajęcia klientom agencji. Agencja sfinansowała na początku koszty przeprowadzenia remontu, które my następnie systematycznie zwracamy w całym okresie najmu. Mieszkanie zostało umeblowane ze zbiórek organizowanych przez agencję. Efekt końcowy jest naprawdę zaskakujący. Mieszkanie prawie w niczym nie przypomina tego sprzed kilku miesięcy. Wreszcie mamy systematyczny dochód. Bardzo ważne jest dla nas również to, że agencja pomaga ludziom niezamożnym, których jednak – pomimo wykonywanej pracy – nie stać na wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.

Misją Społecznej Agencji Najmu jest wspieranie zarówno właścicieli mieszkań, którzy są skłonni obniżyć wysokość czynszu otrzymując w zamian pakiet gwarancji, a także osób niezamożnych, które pomimo niewielkich dochodów chcą samodzielnie ponosić koszty najmu mieszkań.