Adaptacja dawnej piekarni na dom rodziny pani Bożeny i pana Arkadiusza

W latach 2015-2016 wspieramy siedmioosobową rodzinę pani Bożeny i pana Arkadiusza z Ziębic (woj. dolnośląskie), tak by mogła się wyprowadzić z jednopokojowego mieszkania, które jest dla niej zdecydowanie zbyt małe. Rodzina otrzymała od miasta budynek dawnej piekarni, a my pomagamy go zaadaptować na cele mieszkalne.

Komu pomagamy? (o rodzinie pani Bożeny i pana Arkadiusza)

Pani Bożena i pan Arkadiusz mieszkają z pięciorgiem dzieci w wieku 2-15 lat w jednopokojowym mieszkaniu w Ziębicach (woj. dolnośląskie). Pani Bożena opiekuje się dziećmi, a pan Arkadiusz jest pracownikiem linii produkcyjnej w fabryce.  W 2015 roku rodzina otrzymała od władz miasta Ziębice budynek dawnej piekarni, ale nie dysponowała środkami, by doprowadzić go do stanu używalności. Potrzebne prace adaptacyjne były tak kosztowne i szeroko zakrojone, że rodzina zwróciła się do Fundacji Habitat for Humanity Poland z prośbą o wsparcie.

Jak pomagamy?

Fundacja Habitat for Humanity Poland pomaga przeprowadzić prace adaptacyjne i obniżyć ich koszty poprzez: organizowanie akcji na placu budowy z udziałem wolontariuszy, angażowanie do pomocy wolontariuszy kompetencyjnych, pozyskiwanie darowizn materiałowych, koordynację prac z udziałem specjalistów.

  1. Akcje na placu budowy z udziałem wolontariuszy

Między lipcem 2015 roku a kwietniem 2016 roku przeprowadziliśmy na placu budowy 5 akcji z udziałem wolontariuszy: 4 akcje wolontariatu pracowniczego z pracownikami wrocławskiego biura Credit Suisse i 1 akcję z wolontariuszami Global Village z USA.

Uczestnicy akcji wolontariatu pracowniczego pomogli w pracach wyburzeniowych, np. usunęli olbrzymi piec, który zajmował powierzchnię, na którą dziś przypadają kuchnia i łazienka. Oprócz tego wynieśli gruz, wznieśli nowe ściany działowe, zagruntowali ściany i przygotowali je do malowania.

W kwietniu 2016 roku w prace wykończeniowe zaangażowali się wolontariusze Global Village z USA. Spędzili na placu budowy tydzień i pomogli: zainstalować i otynkować sufity podwieszane, zaizolować dach i zainstalować odrzwia.

  1. Zaangażowanie do pomocy wolontariuszy kompetencyjnych

Jako wolontariuszka kompetencyjna wsparła nas architektka Agata Miernik. Wykonała pro bono projekt architektoniczny, według którego przeprowadziliśmy prace adaptacyjne.

  1. Pozyskanie darowizn materiałowych

Część materiałów pozyskaliśmy w formie darowizn. Fundacja Fabryki Marzeń przekazała wyposażenie łazienki, a firma Witan z Żor wykładziny podłogowe.

  1. Koordynacja prac z udziałem specjalistów

Prace, które były zbyt skomplikowane dla wolontariuszy, zleciliśmy specjalistom, którzy m.in.: zainstalowali okna, wykonali izolację termiczną podłoża i wylewki betonowe.

Oprócz tego udzieliliśmy rodzinie nieoprocentowanej pożyczki, tak aby mogła pokryć  koszty tych prac adaptacyjnych, których nie można było zredukować do zera.

Przebieg projektu na zdjęciach:

1. Pierwsze prace z pomocą wolontariuszy Credit Suisse (lato-jesień 2015 r.)

 

2. Prace wykończeniowe z pomocą wolontariuszy Credit Suisse i Global Village (wiosna 2016 r.)

 

3. Rodzina pana Bożeny i pana Arkadiusza w gotowym domu (zima 2016 r.)

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
lipiec 2015 r. – grudzień 2016 r.

Lider projektu:
Habitat for Humanity Poland

Kontakt:
Adam Król
akrol@habitat.pl

Related