Budowa ekodomu z rodziną pana Zbigniewa w Marszewie

 

W latach 2012-2014 pomogliśmy wybudować ekodom w Marszewie k. Poznania. Projekt zrealizowaliśmy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, wspierając rodzinę pana Zbyszka, który wyszedł z bezdomności.

 

Komu pomogliśmy?

Pan Zbyszek jeszcze kilka lat temu był bezdomny.  Dzięki Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA  stanął jednak na nogi. Ukończył program reintegracji społecznej „Drabina Jakuba”, w którym to nagrodą była działka pod budowę domu. Pojawił się pomysł, by wybudować dom ekologiczny – ze słomy i gliny. Dziś pan Zbyszek mieszka w tym domu wspólnie z żoną, panią Kasią, oraz dwójką dzieci.

Pan Zbyszek przez część roku pracuje jako streetworker w ramach projektu Fundacji BARKA realizowanego w Holandii – pomaga polskim imigrantom, którzy są w trudnej sytuacji (np. są bezdomni lub mają problem z uzależnieniami). Oprócz tego pan Zbyszek i pani Kasia są cżłonkami spółdzielni socjalnej, która produkuje ekologiczną żywność. Towary wytwarzane przez spółdzielnię odbiera m.in. kooperatywa spożywcza z Poznania.

 

Jak wyglądała budowa ekodomu?

Najpierw zbierano glinę i kamienie oraz słomę. Potem przyszedł czas na tworzenie bloczków glinianych, które posłużyły za konstrukcje ścian domu. W sumie na cały dom potrzeba było 3000 takich bloczków. Zbudowano konstrukcję drewnianą domu i wypełniono ją bloczkami.

W prace budowlane zaangażowało się ponad 150 naszych wolontariuszy z kraju i zagranicy. Byli to uczestnicy akcji wolontariatu pracowniczego (z firm Credit Suisse oraz Rubbermaid), a także uczestnicy programu wolontariatu międzynarodowego Global Village (z USA i Kanady).

W powstanie domu ogromny wkład pracy włożyli również: sam pan Zbyszek, jego rodzina oraz mieszkańcy wspólnoty w Marszewie, która składa się z byłych podopiecznych Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA i prowadzi spółdzielnię socjalną.

 

Jak pomogliśmy?

Wsparliśmy projekt budowy ekodomu:

  • koordynując prace budowlane i angażując do projektu naszych wolontariuszy – w sumie ponad 150 osób, które przepracowały na placu budowy ok. 3600 godzin
  • udzielając panu Zbyszkowi nieoprocentowanej pożyczki, tak by mógł on pokryć koszty budowy w sposób dostosowany do swoich możliwości finansowych – kwota 90 tysięcy złotych została rozłożona na 20 lat.

 

O projekcie w mediach

  1. Marszewo. Powstaje dom z gliny – artykuł w serwisie nowemiasto.pl (2014 r.)
  2. Dom z gliny od serca – artykuł w serwisie tygodnik-rolniczy.pl (2014 r.)
  3. Jedyny Taki Dom. Habitat for Humanity z wolontariuszami budują Eko-dom. – artykuł w serwisie newsrm.tv (2015 r.)

 

Szczegóły projektu:

Czas trwania:
od 2012 do 2014 r.

Miejsce:
Marszewo k. Poznania

Related