BUILD Solid Ground

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
bsg_baner1
bsg_baner2
bsg_baner3
bsg_baner4

 

Build Solid Ground to międzynarodowy projekt edukacyjny, który realizowaliśmy od października 2017 do stycznia 2021 roku. Wychodząc od idei zrównoważonego rozwoju, zwróciliśmy uwagę na pogłębiający się całym świecie kryzys mieszkaniowy, a w szczególności pokazaliśmy jak mieszka i żyje się w krajach Globalnego Południa (Azja południowo-wschodnia, Afryka, Ameryka Środkowa i Ameryka Łacińska). Wskazywaliśmy na problemy w skali lokalnej i globalnej oraz powiązania między nimi, pomagając zrozumieć ich przyczyny i zachęcić do krytycznego spojrzenia na własne postawy i zachowania.

 

W ramach projektu:

  • zrealizowaliśmy blisko 800 wydarzeń o charakterze edukacyjnym, które objęły swoim zasięgiem około 12 000 osób w różnym wieku w całej Polsce;
  • opracowaliśmy wiele materiałów edukacyjnych dla szkół i placówek oświatowych;
  • opowiadaliśmy o idei zrównoważonego rozwoju podczas wielu targów, pikników i wydarzeń artystycznych;
  • przeprowadziliśmy kampanię społeczną w komunikacji publicznej i Internecie.

 

Obecnie nadal 1,6 miliard ludzi na świecie nie posiada bezpiecznego, trwałego dachu nad głową. Oznacza to dla nich brak możliwości równoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy swojego losu. Stan ten cały czas się pogarsza – szacuje się, że do 2030 roku co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w złych warunkach. Dzieje się tak na skutek gwałtownej urbanizacji i migracji, w tym wywołanych zmianami klimatu. Poprawa sytuacji wymaga by prawo do ziemi i mieszkania było dla wszystkich odpowiednio zabezpieczone, poprawie uległy warunki życia w slumsach, miasta rozwijały się w sposób zrównoważony oraz podjęto zdecydowane kroki w celu minimalizacji zmian klimatu i ich skutków.

 

 

Projekt Build Solid Ground finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.