BUILD Solid Ground

Do 2030 roku już ponad 60% ludzkości będzie żyło w skupiskach miejskich. W tej perspektywie 11. Cel Zrównoważonego Rozwoju, przyjęty w 2015 roku przez ONZ w ramach tzw. Agendy 2030, wskazuje na konieczność tworzenia miejsc zamieszkania odpowiednich dla życia i rozwoju ludzi. Miasta powinny stać się bardziej otwarte, bezpieczne, przystępne cenowo, zapewniać dostęp do praw własności i podstawowych usług. Dzięki równowadze pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i środowiskowym – mieszkańcy uzyskają wpływ na kształt miast i harmonijny rozwój społeczności lokalnych.

BUILD Solid Ground to projekt edukacyjny, w którym zajmujemy się wyzwaniami globalnego mieszkalnictwa. Pokazujemy, dlaczego warto angażować się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i jakie współzależności istnieją pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego Południa. W ramach edukacji formalnej i nieformalnej działamy w szkołach podstawowych, średnich i wyższych. Organizujemy warsztaty, debaty, seminaria, konferencje, eventy artystyczne, akcje wolontariackie, kampanie informacyjne, żywe biblioteki, międzykontynentalne rozmowy na Skype, projekty uczniowskie, konkursy. Zapraszamy do udziału w działaniach projektowych, ich obserwacji w naszych mediach społecznościowych oraz korzystania z materiałów edukacyjnych opublikowanych na tej stronie.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią Solid Ground, międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Partnerzy projektu