Scenariusze warsztatów i lekcji

 

„PoczytajMy o DOMach” – program edukacyjny dla klubów czytelniczych wokół tematu zrównoważonego mieszkalnictwa

Scenariusze zajęć z uczniami | pobierz
Scenariusz warsztatów wprowadzających do programu dla nauczycieli | pobierz

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

 

Kto ma prawo do ziemi, na której rosną lasy? pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Czy standard naszego miejsca zamieszkania determinuje nasz los?

scenariusz zajęć cz. 1. | cz. 2.
prezentacja | pobierz
kartki z pytaniami | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Różnorodność religijna w życiu codziennym – religia a migracje | pobierz

Przedmiot: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Czy miejsce urodzenia może być przywilejem? | pobierz

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Rola mediów w kontekście wyzwań globalnego mieszkalnictwa | pobierz

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie
Grupa docelowa: szkoła średnia
Czas trwania: 90 minut

 

Transport i zanieczyszczenia powietrza a jakość życia mieszkańców miast | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Sprzątajmy plaże, czyli miejska ekologia a poprawa jakości życia mieszkańców miast | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Zanieczyszczenie świetlne na przykładzie miast Indii pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Mój „ślad węglowy”– życie mieszkańców Kuala Lumpur i Borneo pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Malezyjskie Borneo – prawo do ziemi społeczności lokalnej pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: 8 klasa szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Polska a Indie – krótki warsztat o skutkach globalizacji pobierz

Przedmiot: Geografia, Wiedza o społeczeństwie, Etyka
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Slumsy – postkolonialna rzeczywistość pobierz

Przedmiot: Historia
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia
Czas trwania: 45 minut

 

Czy moje decyzje mają wpływ na świat? pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Dakar współcześnie

scenariusz zajęć | pobierz
prezentacja | pobierz

Przedmiot: Geografia
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Jaka jest historia mojej koszulki? O przemyśle odzieżowym w Indiach pobierz

Przedmiot: Geografia, Wiedza o społeczeństwie, Etyka
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Czy pozytywistyczna walka o lepsze jutro dzieci jest wciąż aktualna? pobierz

Przedmiot: Język polski
Grupa docelowa: starsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 45 minut

 

Bezdomność i architektura tymczasowa (warsztaty)

scenariusz zajęć | pobierz
prezentacja | pobierz

Grupa docelowa: młodsze klasy szkoły podstawowej
Czas trwania: 4 zajęcia po 4 godziny