Ciepły Dom

 

„Ciepły Dom”

to projekt,  którego nazwa i koncepcja została opracowana przez Habitat for Humanity. Działania w ramach „Ciepły Dom” były realizowane przez fundację Habitat for Humanity w innych krajach, np. w Nepalu w 2016 r.

Ogólnym celem jest przygotowanie do zimy osób będących w trudnej sytuacji. Osobami, do których skierowane będzie działanie na terenie Polski to rodziny przybyłe z Ukrainy po 24 lutego 2022, ale także właściciele lub użytkownicy obiektów budowlanych (mieszkań, budynków), w których mieszkają uchodźcy.

Cele szczegółowe to:

  • Wsparcie miejsc zbiorowego zamieszkania uchodźców – np. ośrodki, hostele. Rodzaj pomocy – dostawy rzeczowe jak np. koce, kołdry, odzież, drobne prace obejmujące izolację ścian, okien, zakup piecyków.
  • Wsparcie mieszkańców (uchodźców) i właścicieli budynków lub mieszkań w celu obniżenia rachunków za energię poprzez wykonanie audytów energetycznych (pełnych dla budynków i uproszczonych dla mieszkań).
  • Wykonanie prac termomodernizacyjnych i instalacji nowych źródeł ogrzewania w 10 obiektach (budynkach /mieszkaniach), w których przeprowadzono w/w audyty.
  • Podniesienie świadomości konieczności oszczędzania energii, szczególnie dotyczy to osób z Ukrainy, które są przyzwyczajone do innego systemu rozliczania kosztów energii poprzez wyprodukowanie ulotek informacyjnych dotyczących zasad opłat za energię elektryczną i ogólnych sposobów zmniejszenia opłat.

 

Program w Polsce jest realizowany w okresie w okresie październik 2022 – marzec 2023.

Cieszymy się, że dzięki wsparciu naszych Partnerów, możemy pomagać! Ty też możesz nam pomóc:

 

Zaangażuj się