Nasz partner Fundacja Biedronki

 

Fundacja Biedronki

 

Podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez programy społeczne realizowane w skali ogólnopolskiej. Reaguje także na sytuacje kryzysowe takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie. Fundacja prowadzi dwa programy pomocowe dla uchodźców z Ukrainy oraz dostarcza pakiety humanitarne na tereny objęte wojną. Więcej informacji: www.fundacjabiedronki.pl