Pomoc mieszkaniowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt we współpracy z Fundacją Malwa. Realizacja: 2011-2014

Przepisy prawa i świadczenia dla osób z niepełnosprawnością oferowane przez instytucje państwowe są dalece niewystarczające, dlatego grupa rodziców dzieci upośledzonych umysłowo postanowiła podjąć inicjatywę, mającą na celu dożywotnie zabezpieczenie warunków życia ich dzieci. Założyli Fundację Malwa i w 2001 roku, na działce otrzymanej od samorządu Gminy Bielany, rozpoczęli budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Dom Malwa”. 4-kondygnacyjny dom z pełnym zapleczem socjalnym i pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji, położony przy ulicy Balcerzaka 2 na warszawskich Bielanach, powstaje dzięki zaangażowaniu środków własnych rodziców zrzeszonych w Fundacji Malwa oraz darczyńców – ma szansę w służyć w przyszłości nie tylko ich dzieciom, ale także innym niepełnosprawnym mieszkańcom stolicy. Jednak z braku wystarczających środków finansowych prace budowlane trwają już trzynasty rok.

Habitat wspiera budowę Domu Malwa organizując grupy wolontariuszy do pomocy przy pracach wykończeniowych i zagospodarowaniu terenu wokół budynku, a także pozyskuje darowizny materiałowe i pieniężne.

Related