Pomóż budować za granicą

Zapraszamy do udziału w programie wolontariatu międzynarodowego Global Village. Jego uczestnicy wspierają osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej na wszystkich kontynentach – w ponad 50 krajach na całym świecie.

Wolontariusze Global Village wyjeżdżają na 1-2 tygodnie za granicę, gdzie biorą udział w projekcie prowadzonym przez lokalne biuro Habitatu i:

  • budują lub remontują domy i mieszkania, tak aby miejscowe rodziny mogły zamieszkać w godnych warunkach;
  • pracują na placu budowy razem z rodzinami, pracownikami Habitatu, profesjonalnymi budowlańcami oraz miejscowymi wolontariuszami;
  • pomagają realizować wizję Habitatu – budować świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia;
  • poznają kulturę oraz codzienne życie w odwiedzanym kraju, co pozwala im lepiej zrozumieć kontekst, w którym budują.

Wolontariusze Global Village pokrywają koszty swojego pobytu, wyżywienia oraz transportu, a dodatkowo przekazują darowiznę na projekt, w którym uczestniczą. W niektórych przypadkach darowizna może zostać odpisana do podatku.

WYJAZD INDYWIDUALNY

Obecnie Habitat Poland nie wysyła indywidualnych wolontariuszy za granicę. Jeśli mówisz po angielsku i jesteś zainteresowany wyjazdem w pojedynkę, zajrzyj do zakładki Global Village na stronie habitat.org. Możesz tam znaleźć informacje o planowanych wyjazdach, które są organizowane przez biura Habitatu z innych krajów i mają charakter otwarty – czyli przyjmują zgłoszenia od wolontariuszy indywidualnych.

WYJAZD W GRUPIE

Habitat Poland ma możliwość wysyłania wolontariuszy wyłącznie w zorganizowanych grupach. Wolontariusze będący w stanie sprostać wyzwaniu zebrania środków na wyjazd (tu pomocny może być przewodnik fundraisingowy), zachęcamy do zgłaszania się do nas w grupach liczących minimum 10 osób. Zgłoszenia grup przyjmujemy drogą mailową: wolontariat@habitat.pl.

WYJAZD W RAMACH PROJEKTÓW

Zachęcamy do śledzenia naszych projektów, które czasami pozwalają nam na dofinansowywanie wyjazdów na wolontariat międzynarodowy. Jeden z takich projektów zrealizowaliśmy w 2016 roku dzięki grantowi Erasmus+. Grupa 15 młodych wolontariuszy wyjechała wtedy z Polski do Belfastu i pomogła remontować ośrodek wspierający osoby bezdomne – wyjazd był częścią wymiany młodzieżowej zorganizowanej wspólnie z Habitat Northern Ireland (więcej szczegółów tutaj). Obecnie uruchamiamy projekt edukacyjny BUILD Solid Ground, który będzie obejmował wolontariat na placach budowy Habitatu znajdujących się w innych krajach Europy. Wyjazdy na taki wolontariat będą się odbywać w grupach (oddzielnych dla uczniów oraz osób dorosłych) i będą częściowo dofinansowane dzięki grantowi pozyskanemu z Komisji Europejskiej.