SAN Dąbrowa Górnicza – FAQ

Pytania i odpowiedzi

 

Fundacja Habitat For Humanity Poland prowadzi Program Mieszkaniowy - Społeczną Agencja Najmu w Dąbrowie Górniczej (SAN).

SAN współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, na mocy umowy nr WPS.032.64.2023.

SAN dysponuje mieszkaniami na wynajem po odświeżeniu lub remoncie, z meblami i sprzętem AGD.

W ramach Programu SAN:

 • bezpiecznie i stosunkowo tanio wynajmiesz mieszkanie w Dąbrowie Górniczej
 • otrzymasz wsparcie społeczno-zawodowe (kursy, szkolenia, spotkania integracyjne, itp.)

SAN jest odpowiedzią na potrzeby społeczno-mieszkaniowe dla osób/rodzin o niskich/ średnich dochodach.

Tak. Z programu mogą skorzystać tylko osoby/rodziny/gospodarstwa domowe mieszkające w Dąbrowie Górniczej.

Aplikować mogą mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w trudnej sytuacji mieszkaniowej, np.: rodziny wielodzietne, rodziny z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby zagrożone bezdomnością, osoby z Ukrainy, repatrianci.

 1. Osoby, które nie mogą wykazać miejsca zamieszkania w Dąbrowie Górniczej
 2. Osoby, które przekraczają limit dochodowy: średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia formularza rekrutacyjnego, nie może być wyższy niż:

Na 2022 i 2023

 • 1 osoba (100 % przeciętnego wynagrodzenia) – 6 346,15 zł.
 • 2 osoby (140% przeciętnego wynagrodzenia) – 8 884,61 zł.
 • 3 osoby (180% przeciętnego wynagrodzenia) – 11 423,07 zł.
 • 4 osoby (220 % przeciętnego wynagrodzenia) – 13 961,53 zł.

Dochód podawany jest w "Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej” i może się zmieniać.

 • umowę uczestnictwa w programie oraz najmu podpisujesz na 12 miesięcy z Fundacją/ ze Społeczną Agencją Najmu (SAN)
 • masz czas na stabilizację i poszukiwania mieszkania lub oczekiwanie w kolejce na mieszkanie socjalne
 • cena (czynsz najmu i czynsz administracyjny) za mieszkanie jest stosunkowo niska
 • kaucję możesz zapłacić w ratach
 • mieszkanie jest wyposażone w meble, sprzęt AGD i odświeżone
 • mieszkanie jest ubezpieczone
 • opłaty za czynsz przelewa się na indywidualne konto mieszkańca w Fundacji/SAN
 • wspieramy Cię w zmianie i polepszeniu twojego życia (spotkania, konsultacje, CV, kursy, projekty)
 • uczymy cię odczytywać rachunki za media, zarządzać budżetem domowym
 • możesz starać się o dodatek mieszkaniowy i inne ulgi (wspieramy Cię)
 • szukamy dla Ciebie i z Tobą ciekawych ofert wsparcia

Pracownik SAN jest ds. kontaktów z SAN w sprawie mieszkania, płatności oraz aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji. Spotyka się z uczestnikami min. 4 razy. Proponuje interesującą ofertę, np. kursy, zajęcia.

Tak, może zrezygnować z uczestnictwa w programie i najmie – wypowiedzenie jest dwumiesięczne.

Nie jest to mieszkanie socjalne. Czynsz w mieszkaniu socjalnym jest niższy. Są inne kryteria przyznawania mieszkania socjalnego.

Opłata składa się z czynszu najmu, czynszu administracyjnego płatne z góry do SAN. Media rozliczane są wg zużycia (najczęściej stosowane będzie przepisanie liczników na gaz i prąd na najemcę/uczestnika). Zobacz przykładowe koszty najmu

Opłata za czynsz jest stosunkowa niska. Media opłaca uczestnik/najemca wg zużycia. Jeśli rodzina jest w trudniejszej sytuacji finansowej może zgłosić się do MOPS – dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe, itp. Szczegóły dotyczącego wsparcia i limitu dochodowego – informacja w MOPS.

Jeśli rodzina jest w trudniejszej sytuacji finansowej może zgłosić się do MOPS – dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe, itp. Szczegóły dotyczącego wsparcia i limitu dochodowego – informacja w MOPS.

Mieszkania są różnej wielkości i modelu: od kawalerek, przez mieszkania 1 pokojowe z odrębną kuchnią, mieszkania 2-3 pokojowe. Wnioskodawcy pokazywane są min. 1, a maks. 2 mieszkania do wyboru zgodnie z modelem rodziny.

12 miesięcy z możliwością przedłużenia (zgodnie z kryteriami).

Tak. Mieszkania są po remoncie, umeblowane, ze sprzętem AGD.

Konsultacje nt. programu SAN i składania wniosku odbywają się w czwartki w godzinach od 12:00 do 15:00, Biuro Fundacji Habitat for Humanity Poland, Al. Piłsudskiego 36 (obok Delikatesów), Dabrowa Górnicza.

Decyzja: do 30 dni.

Prezentacja mieszkań: do 2-4 tygodni.