O programie / Про програму

 

 

UA ➔

Społeczna Agencja Najmu w Dąbrowie Górniczej (dalej: SAN/ Program) to pięcioletni program Fundacji Habitat Poland służący wspieraniu i usamodzielnianiu rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W ramach SAN oferujmy dostępne cenowo mieszkanie, na wynajem, na terenie Dąbrowy Górniczej oraz pakiet usług wspierających – w zależności od potrzeb uczestnika SAN. Program jest współfinansowany w ramach konkursu Wzajemnie Potrzebni, finansowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz ze środków Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

 

 

 

Dla kogo?

Z programu mogą skorzystać:

 • mieszkańcy gminy Dąbrowa Górnicza zagrożeni wykluczeniem mieszkaniowym,
 • osoby z Ukrainy, które opuściły terytorium tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym,
 • Polki i Polacy oraz repatrianci w kryzysie bezdomności.

 

Rekrutacja do SAN realizowana jest na bazie kryteriów i zasad ustanowionych przez Radę Miasta Dąbrowa Górnicza (nr uchwały: LIX/1023/2023). Więcej o zasadach i sposobie rekrutacji przeczytasz w zakładce Rekrutacja.

 

 

Co oferujemy?

 • dostępne cenowo, w pełni wyposażone mieszkanie na wynajem na terenie miasta Dąbrowa Górnicza na 12 miesięcy. Orientacyjne koszty najmu mieszkań w SAN znajdziesz poniżej,
 • stałe wsparcie pracownika Fundacji Habitat – spec. ds. Najmu i Integracji, w opracowaniu i realizacji Indywidualnych Planów Działania w zależności od potrzeb uczestnika w zakresie usług:

– pracy dla dorosłych we współpracy z asystentem pracy (m.in. testy kompetencji, doradztwo, kursy, tworzenie CV, aktywne szukanie pracy),

– edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (m.in. bezpłatny dostęp do kursów języka polskiego, integrację z nową społecznością szkoły),

– społecznych (m.in. poradnictwo psychologiczne oraz specjalistyczne, warsztaty, grupy wsparcia, wsparcie językowe, praca socjalna oraz działania integracyjne),

– integracji kulturowej oraz kultywowania ojczystej kultury we współpracy z asystentem międzykulturowym.

 • Udział w programie trwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

 

 

Koszty najmu mieszkań w SAN

 

– Poniższa oferta ma charakter poglądowy.
– SAN przedstawia zakwalifikowanemu propozycję 1 lub 2 mieszkań dostoswanych do modelu rodziny, zgodnie z regulaminem.

* Rodziny znajdujące się w trudniejszej sytuacji życiowej po podpisaniu umowy z SAN mogą składać wniosek o dopłaty finansowe w programach wewnętrznych SAN do wyczerpania środków.

Najczęściej zadawane pytania

 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w programie,

zapoznaj się ze wzorami dokumentów: 

 

Regulamin Naboru i Uczestnictwa 
Umowa Uczestnictwa 
Umowa Najmu 

 

 


 

 

PL ➔

Агентство соціальної оренди у м. Домброва-Гурнича (далі: АСО/Програма) – це п’ятирічна програма Фонду Habitat Poland, яка направлена на підтримку та унезалежнення родин у складній житловій ситуації у Польщі. У рамках АСО пропонуємо доступне за ціною житло в оренду та пакет послуг на підтримку залежно від потреб учасника АСО. Програма співфінансована з бюджету міста Домброва-Гурнича та в рамках конкурсу Взаємопотрібні, який фінансується Канцелярією Голови Ради Міністрів.

 

 

 

 

Для кого?

Програмою можуть скористатися:

 • мешканці гміни Домброва-Гурнича, які знаходяться під загрозою житлового виключення,
 • особи з України, які покинули територію цієї держави у зв’язку зі збройним конфліктом,
 • польки та поляки, а також репатріанти у кризі бездомності.

 

Відбір до АСО реалізований на базі критеріїв та правил, визначених Радою міста Домброва-Гурнича (номер Постанови: LIX/1023/2023). Дізнатися більше про правила та методи відбору можна у закладці відбір.

 

Що ми пропонуємо?

 • Доступні, повністю мебльовані квартири в місті Домброва-Гурнича  в оренду на 12 місяців. Нижче ви можете знайти приблизну вартість оренди квартир в АСО (Агентстві соціальної оренди),
 • постійна підтримка працівника фонду Habitat – спеціаліста з питань оренди та інтеграції, у розробці та реалізації Індивідуальних планів дій, залежно від потреб учасника в рамках послуг:

– робота для дорослих у співробітництві з асистентом праці (тести компетенції, консалтинг, курси, створення резюме, активний пошук роботи тощо),

– освітні проекти для дітей та молоді (доступ до безкоштовних курсів польської мови, інтеграція з новою спільнотою школи тощо),

– соціальна підтримка (психологічний та спеціалізований консалтинг, курси, групи підтримки, мовна підтримка, соціальна робота та інтегративна діяльність тощо),

– культурна інтеграція та культивування рідної культури у співпраці з міжкультурним асистентом.

 •  Участь у програмі триває 12 місяців (із можливістю продовження).

 

 

Вартість оренди квартир в АСО

 

– Дана пропозиція носить лише інформаційний характер.
– АСО пропонує кандидату 1 або 2 квартири, пристосовані до моделі родини, відповідно до правил.

* Родини, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах, після підписання договору з SAN, мають право подавати заяву на грошові доплати в рамках внутрішніх програм SAN до вичерпання засобів.

 

 

Якшо Ви зацікавлені прийняти участь у програмі,

ознайомтеся зі зразками документів:

 

Правила відбору та участі у програмі 
договір про участь 
договір оренди 

 

 

 

 

 


DOFINANSOWANIE NR O2/WP/2023
Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.
Nazwa zadania: Wzajemnie Potrzebni.
Wartość dofinansowania: 3 159 705,00 PLN (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100 zł), co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych, przeznaczony na realizację Projektu.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2023 r.
W ramach realizacji zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” powstanie Społeczna Agencja Najmu (SAN) w Dąbrowie Górniczej prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland służąca wspieraniu i usamodzielnianiu rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W ramach SAN oferowane są dostępne cenowo mieszkania, na wynajem, na terenie Dąbrowy Górniczej oraz pakiet usług wspierających – w zależności od potrzeb uczestnika SAN.