Wizyta studyjna – ubóstwo energetyczne w praktyce

 

Wizyta studyjna – ubóstwo energetyczne w praktyce

 

Na wizycie studyjnej zorganizowanej przez Habitat for Humanity Poland obecni byli przedstawiciele wielu instytucji rządowych – w tym Minsterstwa Energii, Ministerstwa Infrastukrury, Ministerstwa Rodziny oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, a także przedstawiciele licznych instytucji pozarządowych i eksperckich.

Podczas krótkiego spotkania wszystkich uczestników w biurze Habitat Poland zespół rzeczniczy przedstawił zebranym postulaty Fundacji dotyczące zwalczania ubóstwa energetycznego. Zaproponowano modyfikację Funduszu Termomodernizacji i Remontów, tak aby przeznaczono pewną pulę środków jedynie dla mniejszych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które z różnych powodów często nie są w stanie skorzystać z oferowanych przez państwo programów pomocowych. Poruszony został również temat możliwości wprowadzenia tzw. taryf socjalnych na energię elektryczną oraz kwestia zwiększonej odpowiedzialności po stronie dostawców energii, tak aby docelowo zmniejszyć liczbę odłączeń i wprowadzić większe pole do osiągania kompromisu pomiędzy dostawcą a zalegającym konsumentem.

Oba przykłady zostały doskonale zobrazowane przez wizytę w wybranych przez Habitat Poland wspólnotach mieszkaniowych na warszawskiej Pradze. Wspólnota w domu wielorodzinnym przy ulicy Kawęczyńskiej od lat zmagała się z niską efektywnością energetyczną swojego budynku, a także wysokimi cenami ogrzewania, jako że mieszkańcy dogrzewali się indywidualnie piecykami elektrycznymi i węglem. Było to szkodliwe także ze względu na wydzielany przez piecyki smog i możliwość zaprószenia ognia.

Dzięki pomocy finansowej Habitat Poland, wspólnocie udało się sfinansować przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonać najbardziej potrzebne usprawnienia w budynku (liczniki wody, remont piwnicy). Byłoby to niemożliwe bez wsparcia zewnętrznego, jako że oferowana przez BGK premie kredytowa w Funduszu Termomodernizacji i Remontów nie wystarczyłaby na sfinansowanie tak dużej inwestycji (ok. 360 tys. zł). Pomimo znacznej podwyżki czynszów i opłat, wspólnota wciąż zmaga się z problemami finansowymi.

Obrazuje to dobrze podobny los tysięcy małych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, które nie są w stanie samodzielnie wykonać potrzebnych inwestycji termomodernizacyjnych, które w znaczny sposób mogłyby poprawić komfort życia mieszkańców. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie szerokiego systemu wsparcia dla takich podmiotów, aby skutecznie podnosić efektywność energetyczną tych budynków, a także przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu Polaków.

Przy okazji wizyty u rodzin zamieszkujących przedwojenną kamienicę przy ul. Karczewskiej przedyskutowano szeroko problem konieczności wprowadzenia środków pomocy doraźnej dla osób pozostających w ubóstwie energetycznym, jako że potrzebują oni pomocy tu i teraz i często żyją w stanie permanentnego zadłużenia wobec dostawców energii. Jedna z obecnych na wizycie osób powiedziała wręcz, że często musi kalkulować, czy lepiej dogrzać mieszkanie czy żyć w zimnie i później kupić leki. Zobrazowało

Na zakończenie wizyty studyjnej uczestnicy udali się na wspólny lunch w Kuchni Czerwony Rower, prowadzonej przez Fundację Otwarte Drzwi na Pradze-Północ, a następnie wrócili wynajętym transportem do biura Habitat Poland.