Wsparcie dla kooperatywy mieszkaniowej w Konstancinie

Wspieramy grupę ośmiu rodzin w projekcie oddolnej budowy budynku wielorodzinnego. Będzie to pierwsza kooperatywa mieszkaniowa w aglomeracji warszawskiej.

Kooperatywa mieszkaniowa powstaje w podwarszawskim Konstancinie, gdzie osiem rodzin planuje wybudować budynek wielorodzinny: 2 mieszkania jednopoziomowe i 6 dwupoziomowych (w formie szeregowca). Budowa ma ruszyć w 2017 roku na działce, którą członkowie kooperatywy pozyskali z naszą pomocą z rynku prywatnego.

Komu pomagamy? (o członkach kooperatywy)

Kooperatywę mieszkaniową tworzy osiem młodych rodzin z Warszawy. Rodziny znają się z Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 – religijnej wspólnoty, z którą wszystkie są związane. Obecnie nie mają  własnych mieszkań i wynajmują mieszkania na rynku prywatnym, co czasem pochłania ponad 50% ich dochodów.

W 2015 roku rodziny postanowiły działać wspólnie na rzecz poprawy swojej sytuacji mieszkaniowej. Kiedy zdały sobie sprawę, że nie są w stanie kupić mieszkań z rynku prywatnego, zdecydowały, że spróbują razem wybudować sobie mieszkania – zainspirowane przykładami kooperatyw mieszkaniowych, które budują bez pośrednictwa deweloperów na przykład na Pomorzu.

Wspieramy ich w tym projekcie, ponieważ spełniają kryteria, które standardowo stawiamy uczestnikom naszych projektów remontowych i budowlanych: są w potrzebie mieszkaniowej i aktywnie działają na rzecz poprawy swojej sytuacji.

Jak pomagamy?

Nasze wsparcie dla członków kooperatywy mieszkaniowej w Konstancinie obejmuje:

  • przygotowanie umowy nabycia działki – działka została pozyskana z rynku prywatnego, a jej cena była przystępna ze względu na bardzo skomplikowany status prawny, który udało się uregulować z pomocą kancelarii prawnej Clifford Chance wspierającej nas usługami pro bono;
  • stworzenie wzorów umów regulujących stosunki między członkami kooperatywy oraz między kooperatywą, Habitat Poland a bankiem, w oparciu o usługi pro bono świadczone przez kancelarię prawną Clifford Chance;
  • sporządzenie kosztorysów przez wolontariusza z firmy Turner & Townsend oraz inżyniera Habitat Poland;
  • wsparcie w rozmowach z lokalnym bankiem celem zapewnienia finansowania;
  • konsultację powstałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji i wsparcie procesu uzyskania dla niej pozwolenia na budowę zgodnie z koncepcją architektoniczną przez inżyniera Habitat Poland.

Koszty pracy naszego inżyniera pomaga pokryć stały partner Habitat Poland – firma DOW.

Obecnie finalizowane są negocjacje z lokalnym bankiem spółdzielczym. Członkowie kooperatywy mają nadzieję pozyskać finansowanie latem 2017 roku i jeszcze w 2017 roku rozpocząć prace budowlane.

Czym jest kooperatywa mieszkaniowa?

Przez kooperatywę mieszkaniową rozumiemy oddolne przedsięwzięcie non-for-profit o charakterze partycypacyjnym i wspólnotowym, w którym grupa osób fizycznych współdziała w celu pozyskania mieszkań i zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przeprowadzając razem prace budowlane, adaptacyjne lub remontowe.

Więcej ogólnych informacji o kooperatywach mieszkaniowych można znaleźć w naszym raporcie z 2017 roku: Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki.

Szczegóły projektu:

Daty realizacji projektu:
kwiecień 2016 r. – marzec 2017 r.

Lokalizacja:
Konstancin (k. Warszawy)

Related