Zaproszenie do składania ofert na remont lokali komunalnych w Świebodzinie

 

Numer referencyjny ITB: 3/2023
Przedmiot: Zaproszenie do składania ofert na remont lokali komunalnych w Świebodzinie
Miejsce i data:  26.07.2023

 

Fundacja Habitat For Humanity Poland

zaprasza wykwalifikowanych i uprawnionych dostawców w Polsce do udziału w przetargu na renowację mieszkań komunalnych w Świebodzinie.

 

 

Pobierz szczegóły zapytania ofertowego

 

 

Termin składania ofert: Zamknięcie przetargu nastąpi o godzinie 14:00 w dniu 24.08.2023
(Oferty złożone po tej dacie i godzinie zostaną odrzucone).

 

Wszelkie wyjaśnienia, pytania i korespondencję należy kierować na adres zakupy@habitat.pl

 

HFH zastrzega sobie prawo do wyboru/odrzucenia dowolnych ofert, w całości lub w części, bez konieczności przekazywania informacji zwrotnej w tym zakresie. Żadna odpowiedzialność ani roszczenia w tym zakresie nie będą dopuszczalne ani rozpatrywane.