Zaproszenie do składania ofert na zakwaterowanie krótkoterminowe osób z Ukrainy w Warszawie

 

Numer referencyjny ITB: 4/07/2023
Przedmiot: Zaproszenie do składania ofert na zakwaterowanie krótkoterminowe osób z Ukrainy w Warszawie
Miejsce i data:  Warszawa, 28.07.2023

 

Fundacja Habitat For Humanity Poland

w ramach realizowanego obecnie projektu zaprasza Hotele i Hostele znajdujące się w Warszawie do składania ofert na zakwaterowanie krótkoterminowe osób z Ukrainy.

 

Do składania ofert zapraszamy Hotele i Hostele, które:

  • Znajdują się na terenie M. St. Warszawa,
  • Posiadają konieczne rejestracje i zezwolenia,
  • Mają możliwość zapewnienia przynajmniej 15 pokoi z własnymi łazienkami,
  • W pokojach mają możliwość zakwaterowania nie mniej niż 3 osób.

 

Pobierz szczegóły zapytania ofertowego

 

Kompletne oferty należy składać na adres Habitat for Humanity Poland, ul. Kozia 3/5 lok 8, 00-070 Warszawa z podaniem numeru referencyjnego ITB w temacie wiadomości.
Termin składania ofert: Zamknięcie przetargu nastąpi o godzinie 17:00 w dniu 07.08.2023  (Oferty złożone po tej dacie i godzinie zostaną odrzucone).

 

Wszelkie wyjaśnienia, pytania i korespondencję należy kierować na adres zakupy@habitat.pl

 

HFH zastrzega sobie prawo do wyboru/odrzucenia dowolnych ofert, w całości lub w części, bez konieczności przekazywania informacji zwrotnej w tym zakresie. Żadna odpowiedzialność ani roszczenia w tym zakresie nie będą dopuszczalne ani rozpatrywane.