Solid Ground – międzynarodowa kampania na rzecz dostępu do ziemi

8 marca Habitat for Humanity rozpoczął międzynarodową kampanię rzeczniczą Solid Ground. Jej celem jest poprawa dostępu do ziemi, co ma stanowić pierwszy krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Dlaczego Habitat wybrał dostęp do ziemi jako główny temat kampanii? Chris Vincent, wiceprezydent Habitat for Humanity International, wyjaśnia tę decyzję następująco:

Kwestia ziemi jest kluczowa dla problematyki mieszkaniowej. W sytuacji gdy ludzie mają zagwarantowane prawo do swojej ziemi, nie można ich jej pozbawiać bez należytego procesu, a oni z kolei chętniej inwestują w swoje domostwa i społeczności. W miarę jak prawo do ziemi staje się coraz lepiej chronione (zarówno w powszechnym odczuciu, jak i w rzeczywistości), w ludziach stopniowo rośnie poczucie, że ich domy są bezpieczne. To poczucie jest czymś więcej niż zwykłym spokojem odczuwanym przez pojedyncze osoby, ponieważ ma ono przełożenie na kondycję społeczności. Zabezpieczenie prawa do ziemi to podstawa, na której można wiele zbudować: wzmacniając i egzekwując prawo do ziemi, pomaga się urzeczywistniać wiele innych celów związanych z rozwojem.

Solid Ground łączy elementy rzecznicze, edukacyjne i aktywizujące. Bazuje na wiedzy i doświadczeniu zebranym przez krajowe organizacje Habitat for Humanity przez lata swoich działań. Ambicją kampanii jest taki wpływ na legislację, postawy i praktyki na wszystkich szczeblach władzy, który pozwoli na osiągnięcie globalnej i długotrwałej  zmiany  w regulacjach dotyczących dostępu do ziemi.

[/fusion_text][youtube id=”jhbDj8Ft60Y” width=”502″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””][/youtube][separator style_type=”none” top_margin=”30″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][fusion_text]

Kampania Solid Ground koncentruje się wokół czterech tematów:

  1. Renowacja budownictwa substandardowego staje się coraz istotniejsza w zurbanizowanym świecie. Według szacunków w 2030 roku  jedna czwarta ludzi będzie zagrożona mieszkaniem w substandardzie.
  2. Równość płci ma kluczowe konsekwencje dla dostępu do ziemi: kobiety często, ze względów prawnych lub zwyczajowych, są pozbawiane tytułów prawnych do ziemi.
  3. Bezpieczny tytuł prawny gwarantuje życie bez strachu przed eksmisją. 75% światowych obszarów gruntu nie ma uregulowanego statusu prawnego. Mając bezpieczny tytuł do ziemi, ludzie chętniej inwestują w swoje rodziny, domy i społeczności.
  4. Sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych jest konieczna, ponieważ kataklizmy dotykają niemal 200 milionów osób rocznie. Wiele z nich traci swoje domy i jest zmuszonych do przeprowadzki, a prawo do ziemi często stanowi istotny problem przy odbudowie infrastruktury.

Inicjatorami kampanii są organizacje Habitat for Humanity mające siedziby w: Brazylii, Bułgarii, Kambodży, Dominikanie, Kenii, Hondurasie i Republice Południowej Afryki. Codziennie kolejne organizacje krajowe dołączają do kampanii, wspierając ją na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Więcej informacji o Solid Ground znajduje się na stronie internetowej kampanii. Zachęcamy zwłaszcza do odwiedzenia zakładki „Take action”, gdzie można złożyć podpis pod apelem skierowanym do państw członkowskich ONZ w związku ze zbliżającą się konferencją Habitat III. Apel wzywa uczestników konferencji, by zwrócili większą uwagę na kwestię dostępu do ziemi, a zwłaszcza by uwzględnili ją w dokumencie „New Urban Agenda”, tj. strategii określającej wizję światowego rozwoju miast w perspektywie kolejnych 20 lat.

Related